Actualitat

El CRA’P ofereix residències a artistes de les arts escèniques i performatives

07/03/2011

Fa uns mesos naixia CRA’P, pràctiques de creació i recerca artística, una associació sense afany de lucre formada per diferents artistes i agents culturals independents, creada amb la intenció de generar activitats basades en la recerca i la creació entorn a les pràctiques de les arts escèniques i performatives contemporànies i la seva disseminació.

Ara, amb l’objectiu de donar espai i suport a la creació, CRA’P genera un sistema de residències per artistes professionals de les arts escèniques i performatives, nacionals i internacionals, oferint les facilitats necessàries, el suport i les condicions pel desenvolupament del procés artístic. Sense terminis preestablerts ni convocatòries prèvies, l’entitat vol treballar des de la col·laboració i l’intercanvi d’experiències. La filosofia del seu equip és adaptar-se al màxim a cada projecte, tant pel que fa al calendari com a les contraprestacions entre CRA’P i els residents, perquè l’entitat també necessita el suport dels professionals del sector per poder donar continuïtat a les seves activitats.

L’Associació ofereix el seu espai, la sala de treball de La Serradora a Mollet del Vallès, per al desenvolupament de projectes tant de creació com d’investigació i recerca. A canvi, CRA’P demanarà al sol·licitant algun tipus de contraprestació que estarà determinada segons la durada i les condicions de la residència. Aquestes contraprestacions poden anar des de fer-se associat per un any fins a desenvolupar una activitat de caràcter públic pactada amb els sol·licitants.

Trobareu més informació al web del CRA’P.