Actualitat

El Consell de Cultura de Barcelona publica el seu Informe Anual

11/07/2011

El Consell de la Cultura de Barcelona ha fet públic l’Informe Anual de la Cultura que elabora. Es tracta d’un document que combina la mirada crítica sobre les polítiques culturals a Barcelona – amb una especial atenció al desenvolupament del Pla Estratègic de Cultura – amb el recull de les activitats culturals més significatives de cada any i la presentació d’indicadors. 

Aquest infome ha estat elaborat pel Comitè Executiu del Consell (Antonio Monegal, Flavia Company, Xavier Cordomí, Daniel Giralt-Miracle, Joan Ollé,Rosa Pera i Eva Vila), i inclou l’article de Jordi Martí “La Cultura, garantia de progrés”, i els articles d’Octavi Rofes, Xavier Fina, Núria Benach, Eulàlia Bosch, Eduard Miralles i Josep Ramoneda.

També inclou la Memòria de l’activitat més destacada de la ciutat en els diferents àmbits de la cultura, així com els indicadors culturals de la ciutat.

LLEGIR L’INFORME