Actualitat

El Congrés aprova la reforma de la Llei de Mecenatge i queda pendent del tràmit del Senat

11/05/2023

La Comissió d’Hisenda del Congrés dels Diputats ha aprovat la proposició de llei de reforma de la Llei de Mecenatge, un text que busca modernitzar i substituir l’anterior legislació en aquesta matèria incorporant nous estímuls fiscals al mecenatge i actualitzant els ja existents. Ara, queda pendent del tràmit al Senat. Es preveu que la modificació de la Llei entri en vigor l’1 de gener de 2024.

Quines novetats introdueix la reforma de la Llei?

  1. S’estimula el micromecenatge i s’incrementen els percentatges de deducció.
  2. S’actualitza el concepte de donatius i donacions, incorporant les donacions de serveis.
  3. S’inclou el denominat mecenatge de reconeixement o recompensa que permet que el donant obtingui retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis.
  4. S’amplien les modalitats d’explotacions econòmiques exemptes, quan siguin desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, en diferents activitats.
  5. Es reforça l’automatisme per aplicar exempcions de tributs de competència local als béns d’entitats sense ànim de lucre.

Aquesta reforma normativa és un pas important en el reconeixement de la tasca imprescindible que les entitats no lucratives realitzen a Espanya per complir els fins d’interès general i que fa anys que reclamaven la modificació legislativa.

Notícia extreta de Fundació Catalunya Cultura