Actualitat

El CoNCA publica l’Informe anual sobre l’estat de la cultura i les arts

13/10/2023

L’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts corresponent a l’any 2022 se centra a realitzar una anàlisi i una reflexió en clau de futur que sigui la base de les propostes que han d’ajudar a afrontar els canvis que requereixen els sectors culturals catalans.

Sota aquest article trobareu un vídeo resum amb els resultats de l’informe i un link per accedir al document origianl. L’informe està conformat pels cinc capítols habituals. El primer, l’anomenat «Esdeveniments i tendències», incorpora el relat sobre com els sectors culturals han viscut l’any 2022, un període marcat per la lenta recuperació de la situació anterior a la pandèmia. En el segon capítol es desgrana l’acció de la política cultural des de la triple vessant del Parlament, el Govern i el Departament de Cultura.

Segueix l’informe amb un article on es reflexiona sobre els reptes que marquen i que condicionen l’evolució de les polítiques, l’ecosistema i els sectors culturals a Catalunya. En aquest apartat s’estableixen prioritats i es mesura el grau d’implicació de les polítiques del Departament de Cultura en referència a la focalització, els plantejaments i els assoliments d’aquests reptes.

El tradicional recull de les principals dades i dels indicadors culturals disponibles en el moment de tancar el document ens apropa a l’evolució del sector des de diferents perspectives. S’hi inclou el darrer anàlisi sobre l’impacte de la covid-19 en el conjunt del sistema cultural català, amb la comparació de la facturació entre els anys 2019 i 2022.

L’informe es clou amb les recomanacions que el Plenari del CoNCA realitza en base a tota la informació recollida prèviament. Aquestes propostes van dirigides en primera instància als dirigents responsables de la política cultural del país, però també als agents dels diferents sectors culturals i, sobretot, conté el compromís del CoNCA vers el conjunt de l’ecosistema cultural català.