Actualitat

El CoNCA publica les Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts

03/07/2013

L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en qualsevol dels àmbits artístics existents mitjançant la participació en cursos i activitats formatives especialitzades. Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.

Poden optar a aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català

La quantia màxima de la beca és de 7.000,00 euros. La durada de la beca és d’un màxim de 120 dies entre els mesos de setembre i desembre de 2013.Presentació de les sol·licituds de l’1 a l’11 d’octubre de 2013.Per veure les bases, fer clic aquí.