Actualitat

El CoNCA publica els seus compromisos

28/07/2010


El CoNCA ha fet arribar a l’APdC una carta de compromisos pel 2011 i les recomanacions als sol·licitants. Podeu descarregar el document complert per llegir les recomanacions del CoNCA i també podeu llegir l’informe de subvencions que va elaborar l’Associació de Professionals de la Dansa a 2009 i que va lliurar al CoNCA per tal de millorar el procés de les subvencions i així enfortir el sector de la dansa.

COMPROMISOS DEL CoNCA

Elaborar les convocatòries d’ajuts amb l’antelació suficient per tal que es puguin publicar de forma avançada, entre novembre i desembre de l’any anterior.

Donar informació i suport tècnic als interessats, que serà accessible des de la publicació de la convocatòria fins la data de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà sempre de 30 dies naturals, com a mínim.

Ultimar la recollida de materials per completar o corregir la documentació de les sol·licituds en el termini màxim de 30 dies després de finalitzar el termini de la convocatòria, inclosos el requeriments formals i el termini reglamentari de 10 dies.

Completar el procés de valoració dels projectes presentats a les convocatòries en un màxim de75 dies després de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Fer efectius els pagaments de les subvencions concedides en un termini màxim de 10 dies naturals des de la data de l’adjudicació.

Trametre als serveis jurídics del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació l’informe preceptiu del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts sobre els recursos presentats en un màxim de 30 dies naturals des de la seva presentació.

Per garantir l’equitat i l’objectivitat del procés, un cop les sol•licituds hagin entrat per registre, les comunicacions es limitaran a aquelles que formalment siguin necessàries per requerir correccions o documentació complementària.