Actualitat

El CONCA pregunta al sector sobre polítiques culturals

08/02/2010

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha engegat una enquesta amb la finalitat de preguntar al sector sobre les polítiques culturals per tal de poder elaborar de l’informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts de Catalunya. Aquest encàrrec, que necessàriament s’ha de basar en l’observació i la recollida de dades de l’activitat cultural i la seva posterior anàlisi, ofereix l’oportunitat d’expressar les mancances detectades en els sectors culturals i de proposar mesures d’intervenció i millora de l’actuació pública. En definitiva, es tracta d’una oportunitat única per influir en la direcció de les polítiques culturals del país.

El qüestionari s’haurà de retornar omplenat abans del 21 de febrer a: estudis.conca@gencat.cat 

Accedir al qüestionari.