Actualitat

El CoNCa i XarxaProd creen un mapa interactiu online d’espais de creació i producció

14/06/2017

XarxaProd i el CoNCA han creat un mapa interactiu online que localitza 104 espais de creació i producció cultural de Catalunya amb la voluntat de connectar-los i crear sinergies. L’objectiu és fer visibles els Espais de Creació i Producció de Catalunya, així com identificar iniciatives noves que encara no són prou visibles des del mateix sector, per tal de dimensionar i enfortir la seva presència al territori.

El mapa es pot consultar a www.espaisdecreacio.cat, on aquelles iniciatives que han estat classificades com a Espais de Creació i Producció apareixen localitzades i identificades en un mapa interactiu online. Dins del mapa, cada espai té una fitxa desplegable amb una imatge, una breu presentació, el web i els enllaços a les seves xarxes socials.

El projecte es va plantejar des de l’inici com una eina que fes possible l’acompliment d’aquests altres objectius:

– Situar XarxaProd com un agent catalitzador que vol donar veu al sector.

– Definir col·lectivament i des del mateix sector els criteris que limiten la recerca i entrada d’Espais al mapa.

– Recollir dades dels Espais de Creació i Producció per tal que aquest projecte sigui el punt de partida per a una futura proposta d’avaluació quantitativa i qualitativa.

– El mapatge com a pas inicial d’un projecte integral d’avaluació dels espais.

Per tal d’obtenir la validació de totes les fases del projecte, així com per garantir la presència de XarxaProd com a representant del sector, des de l’inici s’han anant celebrant reunions periòdiques amb un Comissió de Seguiment. Amb aquesta comissió, formada per Anna Monge (XarxaProd), Fernando González i David Marín (Nau Ivanow), Clara Garí (Nau Côclea) i Ramon Castells (CoNCA), s’han anat ratificant totes les fases del projecte.

En la mateixa línia, s’ha realitzat un informe de resultats on es descriu detalladament les diferents fases del procés i quina metodologia s’ha aplicat en cadascuna d’aquestes fases. A més, desenvolupa un anàlisi quantitatiu i qualitatiu respecte les dades obtingudes dels Espais de Creació i Producció de Catalunya detectats.