Actualitat

El CoNCA dóna a conèixer les noves línies de subvenció pel 2010

23/02/2010


·La dotació dels ajuts s’incrementa un 11% arribant als 10.500.000€

·El CoNCA oferirà una xerrada pels socis de l’APdC dijous 25 a les 18:30h a La Caldera

El CoNCA ha presentat el nou sistema d’ajuts pel 2010. El nou sistema d’ajuts segmenta les principals convocatòries per àmbits. Així, les primeres convocatòries, que sortiran aquest mes de març, seran per a projectes de dansa, teatre, circ, música i arts visuals. També hi haurà una convocatòria per a activitats dutes a terme per organitzacions representatives que contribueixen a articular els sectors artístics per als quals treballen. És el cas, per exemple, de les associacions professionals, dels centres de creació o de mitjans de comunicació especialitzats. Amb aquest nou sistema, el CoNCA pretén simplificar i fer més accessibles els ajuts a tots els agents del sector.

El president del CoNCA ,Francesc Guardans, va remarcar la intenció de seguir avaluant el sistema d’ajuts per tal de poder detectar mancances i preparar futures millores a través de noves convocatòries.

Una de les prioritats del CoNCA és avançar els calendaris de la convocatòries a partir d’aquest any, per tal d’assegurar que els creadors i les entitats del sector saben per avançat amb quins diners comptaran abans de començar l’any següent per dur a terme les seves activitats. Així, les convocatòries de convenis es resoldran durant l’octubre de l’any anterior a la seva aplicació i les subvencions durant el mes de gener. Durant el 2010 el CoNCA crearà unes comissions d’acompanyament per fer seguiment del compliment de les subvencions, per conèixer in situ dels projectes, i per donar-los suport en el cas que sorgeixin imprevistos.

D’altra banda, es posaran en marxa un conjunt de serveis d’assessorament als creadors, que consisteixen en un dispositiu especial de suport per informar i resoldre dubtes sobre les convocatòries del CoNCA (per telèfon, per mail i a través del web), un servei d’informació sobre les fonts de finançament (Generalitat, diputacions, estatal, UE, sector privat…) i un servei d’acompanyament per tal que els creadors puguin construir els seus projectes.

La convocatòria de dansa tindrà una dotació de 2.800.000€, la de teatre 900.000€, la de circ 300.000€, la de música 500.000€ i la d’arts visuals 1.500.000€. La convocatòria genèrica, dirigida a projectes articuladors de qualsevol d’aquests àmbits, tindrà una dotació de 2.100.000€. A partir del mes d’abril, les beques de recerca i creació, beques de formació i perfeccionament, i les futures convocatòries dedicades a promoure programes específics del CoNCA tindran una dotació de 2.400.000€.

El CoNCA ha editat un fulletó amb la informació bàsica de les convocatòries més imminents que es distribuirà arreu de Catalunya i a través de les associacions. La llista d’experts que duran a terme l’avaluació de projectes augmentarà de 38 a 100 per tal d’incrementar la pluralitat i l’equitat en les diferents convocatòries sectorials i s’anirà renovant parcialment cada any. Hi haurà entre 10 i 12 experts per a cada línia d’ajut que examinaran tots els projectes.

CONVOCATÒRIES


La convocatòria genèrica consisteix en ajuts per a projectes professionals articuladors de sectors artístics: associacions professionals que representen els sectors; entitats amb equipaments al servei dels sectors; i projectes singulars que reverteixen en els sectors. Aquests ajuts seran per a projectes professionals que articulen els col·lectius als quals representen i potencien les activitats que gestionen en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament. Modalitats:

a) Associacions professionals amb una alta representativitat dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals i la música, per fer activitats que millorin la tasca dels seus associats.
b) Entitats que disposen d’un equipament des d’on s’impulsen projectes que comporten un clar benefi ci per als professionals dels sectors de les arts escèniques, la música i les arts visuals.
c) Projectes singulars de l’àmbit de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el
pensament duts a terme, amb caràcter puntual o continuat, per empreses, entitats i agrupacions, que proposin activitats de difusió que siguin d’interès pel seu sector.

Quant a la convocatòria per àmbits, la de la dansa inclourà: activitats de formació; creació, producció i presentació pública d’un espectacle; gires; i mostres i festivals. Aquests ajuts es donaran a projectes artístics professionals que tinguin com a base la dansa i les arts del moviment. Modalitats:

a) Organització d’activitats de formació per a professionals i de dinamització social que tenen com a objectiu l’educació del gust i la comprensió del llenguatge de la dansa.
b) Creació, producció i presentació pública d’un o més espectacles (creació coreogràfica, assajos, disseny d’escenografia, llums, vestuari, etc.).
c) Gires d’espectacles, de caràcter nacional i internacional, d’una mateixa producció o d’un repertori.
d) Organització de mostres i festivals.

Més informació sobre la presentació
Més informació sobre les noves convocatòries

El CoNCA oferirà una sèrie de sessions informatives per a explicar les novetats dels ajuts 2010:
Sessions informatives a Barcelona
Pels socis de l’APdC:  dijous 25 de febrer a les 18:30h a La Caldera
Dia >> 1 de març de 2009 Hora >> 18.00 hores
Dia >> 18 de març de 2009 Hora >> 10.00 hores
Lloc >> Arts Santa Mònica. Rambla Santa Mònica, 7. Barcelona

Sessió informativa a la Catalunya Central
Dia >> 5 de març de 2010
Hora >> 10.00 hores
Lloc >> Palau Firal de Manresa, Polígon Ind. Els Dolors, s/n, Manresa

Sessió informativa a Lleida
Dia >> 10 de març de 2010
Hora >> 10.00 hores
Lloc >> Arxiu Històric de Lleida, Carrer Governador Montcada, s/n, Lleida 

Sessió informativa a Girona
Dia >> 11 de març de 2010
Hora >> 10.00 hores
Lloc >> Serveis Territorials a Girona, Carrer dels Ciutadans, 18, Girona

Sessió informativa a Tarragona
Dia >> 12 de març de 2010
Hora >> 16.00 hores
Lloc >> Serveis Territorials a Tarragona, Carrer Major 14, Tarragona 

Sessió informativa a les Terres de l’Ebre
Dia >> 19 de març de 2010
Hora >> 10.00 hores
Lloc >> Reials Col·legis de Tortosa, Carrer Sant Domènec, 12 Tortosa