Actualitat

El Barcelona International Dance Exchange (BIDE) arriba a la seva quarta edició

19/03/2012

La quarta  edició del Barcelona International Dance Exchange es durà a terme del 18 al  22 d’abril. Aquesta plataforma de treball en xarxa i intercanvi creatiu entre coreògrafs, ballarins i performers professionals, es proposa en aquesta quarta edició com a espai per al treball horitzontal, per a conèixer-se i treballar plegats, trobar inspiració i possibles futures col·laboracions. L’interès de BIDE és la performance, la investigació i l’ensenyament.

BIDE 2012 acollirà un grup de 40-50 persones de diferents cultures i disciplines del moviment que tenen l’interès de desenvolupar, explorar i investigar en la dansa i la performance. BIDE ofereix una estructura de treball que permet que els professionals puguin conèixer-se, intercanviar les seves experiències i mostrar les seves creacions al públic en Barcelona. Durant el procés de BIDE, es treballarà en laboratoris que cada participant podrà triar d’acord al seu interès. L’estructura de treball que proposa BIDE és la de formar grups heterogenis compostos per artistes que comparteixin els seus interessos i projectes creatius.

Aquest mètode de treball de laboratori en una estructura horitzontal en la qual no hi ha un director/coreògraf al capdavant, sinó un facilitador que coordina els temps i els materials que s’abordaran dintre del mateix, al seu torn requereix la participació, implicació i col·laboració professional dels artistes participants.

Més informació: http://www.bide.be/