Actualitat

El 57% de la població de Catalunya ha reduït la despesa en cultura

23/09/2014

Segons els últims resultats de les dues enquestes òmnibus de la Generalitat d’enguany, es detecten canvis generals en les prioritats dels catalans amb relació a l’oferta cultural i d’oci avui dia. Les pautes de consum de la població estan canviant per la situació econòmica actual i per altres factors com la irrupció de la tecnologia digital que afecta les indústries culturals.

En aquest sentit, les preguntes dels darrers sondejos fan referència a l’actitud del consumidor cultural en el context actual en el qual la capacitat adquisitiva de moltes famílies ha disminuït en gran mesura. El 57 % de la població de Catalunya ha reduït darrerament la despesa en productes i serveis culturals.

D’altra banda, els resultats indiquen que gairebé el 60 % de la població cerca descomptes i ofertes especials a l’hora d’anar al teatre, al cinema i als concerts. Així també, les propostes de baix cost econòmic són les que presenten avui les xifres més elevades de participació.

Del qüestionari també se n’extreuen altres informacions, entre les quals destaca que un 23 % dels catalans pertanyen a alguna associació cultural, o que la meitat de la població coneix la Festa del Cinema, una iniciativa que ofereix entrades a preu reduït durant tres dies consecutius.

D’altra banda, en els darrers anys, Internet ha anat guanyant penetració en el consum cultural de la població. L’entorn digital ha propiciat l’aparició d’un nou perfil d’audiències que consumeixen i distribueixen continguts per mitjà de nous canals. Els resultats del qüestionari ratifiquen que, coincidint amb l’actual conjectura econòmica, s’observa un increment important del consum de continguts culturals gratuïts a la xarxa per damunt dels de pagament.

Més informació:
Treball Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. Onades I-II, 2014
Web Dades Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat