Actualitat

Educació finançarà les escoles de música i dansa municipals

15/07/2008

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos, i el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Salvador Esteve, van signar el 9 de juliol un conveni marc per al sosteniment de les escoles de música i de dansa de titularitat municipal.

L’objectiu del conveni és facilitar l’accés de la població a la sensibilització, formació i pràctica tant respecte la dansa com respecte la música. Al mateix temps, es pretén contribuir a l’aprenentatge al llarg de la vida, a la professionalització de les persones que segueixen aquests estudis i a una major cohesió social en el territori.

L’acord contempla que el Departament d’Educació aportarà un mòdul de subvenció de 600 euros per alumne escolaritzat en el cas de les escoles de música i de 400 euros per alumne escolaritzat en escoles de dansa, sempre que els alumnes tinguin edats compreses entre els 4 i els 18 anys. L’acord vigent fins ara, de l’any 1993, contemplava el finançament dels alumnes només fins els 16 anys. Aquest finançament serà d’aplicació des de l’1 de gener de 2008.
 
Actualment, les escoles de música i dansa municipals escolaritzen 25.000 alumnes. Amb aquest conveni es persegueix assolir l’estàndard europeu de l’1 per cent de la població escolaritzada en aquestes estudis, un percentatge que actualment a Catalunya està en el 0,52 per cent de la població.