Actualitat

Dilluns 15 de juny s’obre la prestació extraordinària de la Generalitat per a subministraments bàsics per a professionals de la cultura

12/06/2020

El Departament de Cultura i el de Treball, Afers Socials i Família obren el dilluns 15 de juny el període de sol·licitud de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a professionals de la cultura.

Aquesta subvenció consisteix en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica dels professionals de les arts escèniques, les arts visuals, la música i l’audiovisual, i d’altres activitats culturals, que amb motiu de la crisi sanitària han vist afectada de forma molt negativa la seva liquiditat i també el manteniment dels llocs de treball que depenen de l’exercici de la seva activitat.

Es tracta d’un ajut de concurrència no competitiva, és a dir, que s’atorga per ordre d’arribada fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació.

Accés a la sol·licitud aquí.
Incompatibilitats

És incompatible amb la percepció d’altres ajuts, prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats* entre el 14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import es dedueixen de la quantia de la prestació.

Així mateix, també és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a què pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles.
Recomanem que consulteu l’apartat de preguntes freqüents.