Actualitat

Descobreix els avantatges del Soci Visitant

09/05/2017

Al sector de la dansa la mobilitat territorial per les diferents comunitats autònomes és un factor freqüent a què s’enfronten els nostres professionals.

És per això que les associacions de professionals de la dansa d’Andalusia, Catalunya, Madrid, País Basc, Comunitat Valenciana, Astúries i Canàries han signat un acord de col·laboració per a la creació de la figura del soci o sòcia visitant.

L’objectiu d’aquest acord és el d’establir un vincle de relació entre associacions perquè els afiliats de cadascuna puguin seguir gaudint dels avantatges de ser associat tot i canviar temporalment d’àmbit geogràfic.

Així, qualsevol afiliat/a que acudeixi a una altra de les associacions que han signat l’acord, i que estigui degudament acreditat, podrà gaudir dels serveis que aquesta ofereix als seus associats, en les mateixes condicions que ells, per una període de fins a tres mesos naturals en un any, sent considerat “soci / a visitant”.

A la cartera de serveis compartits, sempre atenent les singularitats de cada associació, es contemplen:
– Serveis d’assessoria laboral gratuïta (en aquelles associacions que ho disposin).
– C
anals de difusió per anunciar totes les seves activitats.
– P
reus reduïts en cursos de formació i classes organitzades directament per les associacions.
– B
orsa de treball.
– O
ficina d’informació permanent per a socis/es i públic en general.
– A
ccés a llibres, revistes especialitzades, llistat de festivals, teatres, programadors…