Actualitat

Des de l’APdC, conjuntament amb altres entitats del sector, estem treballant per trobar solucions a l’impacte econòmic que la crisis del covid-19

16/03/2020
Entitats sindicals de diferents sectors professionals de la dansa, estem treballant per trobar solucions a l’impacte econòmic que està suposant l’aturada de tota activitat per la crisis sanitària del covid-19. En aquest sentit, ACPDC, APdC, APCC, CIATRE, TTP, i UNIMA CATALUNYA, hem consensuat una proposta de mesures que hem fet arribar a l’ICEC:
“Sabent que des de l’ICEC i des del Departament de Cultura s’està treballant per concretar mesures per tal de pal·liar els efectes devastadors de la cancel·lació de gires i funcions durant els pròxims 15 dies i en previsió que la situació es pugui allargar, volem proposar un seguit de mesures que seria convenient treballar per donar suport al sector de les arts escèniques i més concretament a les companyies i als seus treballadors i treballadores, greument afectats/des:

 – Establir l’obligatorietat a les entitats públiques de reprogramar totes les funcions, ja siguin en programació oberta com per a escolars, de sala o carrer, que ja estaven concertades dins d’aquest any. En els casos que això sigui impossible (ja que han d’estar justificades i acreditades), les companyies que tenen funcions concertades a través del Programa.cat puguin cobrar la part corresponent a l’aportació de la Generalitat a tall de compensació.

– Quan es posposin actuacions, les companyies haurien de cobrar, com a mínim, el 50% del caixet acordat en el moment durant el qual estava prevista la funció i no en la nova data, ja que entenem que les entitats organitzadores tenen el pressupost compromès per aquest any.

– Augmentar el nombre de funcions programades en el que queda d’any i la temporada vinent pels equipaments públics per compensar el temps d’inactivitat cultural.

– Crear una bossa d’ajuts específics a les activitats que no s’hagin portat a terme per compensar pèrdues irrecuperables i també per sostenir despeses estructurals que tot i la reducció d’activitat, la companyia segueix tenint.

– Un ajut tipus ‘peonada’ pel temps que s’estarà aturat per culpa del coronavirus.

– Crèdits tous per ajudar en la liquiditat de les companyies.

– Exercir pressió sobre el Ministeri d’Hisenda, perquè s’aprovin mesures extraordinàries com ara reducció d’impostos, suspensió del pagament de les quotes dels autònoms (per exemple, que es donin per cobrades les cotitzacions dels pròxims quatre mesos a la Seguretat Social dels autònoms, sumant-se a la vida laboral dels treballadors), etc.

– Modificar les normatives per no revocar subvencions i per facilitar els requisits de justificació. Recollir totes les casuístiques que es produeixin, sobretot d’incompliments per cancel·lacions pel coronavirus. A tall d’exemple: les companyies quan facin les justificacions podrien no complir ni amb el nombre de bolos, ni amb les dates d’estrena, etc. Fins i tot, podrien tenir problemes a l’hora de justificar la despesa just abans de l’estrena si s’ha de canviar de data, etc.

– El sector ha de poder acollir-se a les causes de força major en benefici dels treballadors i del manteniment de les empreses”.
A través de la web i les xarxes socials us anirem informant de les novetats.