Actualitat

Del 9 al 29 de juliol es pot sol·licitar l’ajut de l’ICUB per al pagament de l’IBI adreçat a establiments culturals

09/07/2020

L’Institut de Cultura de Barcelona obre avui dijous 9 de juliol la convocatòria 2020 d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat. L’import màxim de la convocatòria serà de 350.000 euros, dels quals 150.000 euros són un import addicional afegit en el marc del pla de xoc de suport al teixit cultural impulsat per l’Ajuntament arran de la crisi sanitària. 

Aquest reforç pressupostari ha permès ampliar els topalls d’ajut fins una quantia màxima de 10.500 € per a les modalitats d’arts en viu, comerç cultural i cinemes amb 7 sales d’exhibició o menys, i de fins a 7.500 €  per als cinemes amb més de 7 sales. En cas que la quantitat total dels ajuts superi aquesta dotació, la quantitat a atorgar es disminuirà proporcionalment a tots els sol·licitants fins esgotar el crèdit disponible.

La finalitat d’aquests ajuts és donar suport a les activitats de difusió cultural de la ciutat de Barcelona, compensant parcialment la càrrega tributària mitjançant la reducció de les despeses d’estructura dels establiments culturals. Les sol·licituds es podran presentar telemàticament fins al 29 de juliol.

Modalitats d’ajut

S’hi contemplen tres modalitats.

La Modalitat d’Arts en Viu, inclou sales de teatre, dansa, circ i altres disciplines de les arts en viu i sales de música en viu . També espais independents de creació i exhibició artística i cultural, entesos com espais independents i multidisciplinaris que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural i que ofereixen una programació periòdica d’activitats.

La Modalitat de Comerç Cultural inclou establiments comercials de l’àmbit cultural com galeries d’art, llibreries i altres comerços culturals d’especial rellevància cultural i artística per a la ciutat, entesos com a comerços que tinguin un interès històric o patrimonial per a la  ciutat, que realitzin tasques de difusió cultural (B3).

I la Modalitat de Cinemes té dues categories, les instal·lacions amb 7 sales d’exhibició o menys i les instal·lacions amb més de 7 sales d’exhibició.

Destinataris i sol·licitud
La convocatòria s’adreça a persones físiques o jurídiques que gestionin establiments d’exhibició o comerç cultural i sales de cinema, incloent tant a aquells que tenen el local en règim de propietat com en règim de lloguer i que suporten la quota líquida de l’IBI. En queden excloses les entitats públiques o les privades que desenvolupen la seva activitat en un equipament públic en règim de cessió, concessió o lloguer públic.
Podeu sol·licitar la subvenció aquí.