Actualitat

Declaració per un Consell de la Cultura i de les Arts independent i amb competències executives

20/10/2011

Durant sis anys els sectors culturals de Catalunya i els poders polítics van estar debatent un nou model per millorar l’administració de les polítiques culturals públiques a Catalunya. Després d’aquest període és va aconseguir un ampli consens per reformar el model fins aleshores en vigor i modernitzar-lo. El resultat va ser l’aparició d’un nou concepte d’estructura pública d’administració dels recursos destinats al desenvolupament de la cultura i les arts creatives. Així, el Parlament de Catalunya va aprovar el 7 de Maig del 2008 la llei fundacional del “Consell Nacional de la Cultura i les Arts – CoNCA”; el primer organisme del sud d’Europa proper als coneguts internacionalment com “Arts Council”.

Després de dos anys i escaig de la posada en marxa d’aquest nou model i gairebé sense haver hagut temps per avaluar i corregir la seva trajectòria, la Llei d’Agilitat i Reestructuració Administrativa vol desposseir el CoNCA de la seva missió principal, aquesta que el fa competent sobre l’assignació dels fons públics al sector de la cultura i les arts.

Actualment la societat catalana és un clam en el sentit que cal fer un pas endavant en l’aprofundiment de la democràcia. Els ciutadans reclamen una major participació per decidir assumptes que afecten el bé comú. Així, retornar sobirania als ciutadans és dotar les institucions públiques d’organismes on la capacitat decisòria de la societat civil estigui garantida.

S’ha de ser profundament crítics amb la realitat que ens envolta. La transparència, les bones pràctiques i l’ètica han d’estar en al cor de la presa de decisions i de les recomanacions que afectin el finançament de la cultura amb diners de tots els ciutadans.

L’assignació de fons públics a la cultura i les arts, les recomanacions i el control crític de la marxa de la cultura, ha de ser una tasca compartida per persones del medi cultural i artístic, amb un sòlid compromís personal en la defensa dels valors públics de la cultura i les arts. La representativitat de les persones ha d’estar avalada pels seus sòlids principis, valors ètics i coneixements profunds dels sectors culturals.

Per avaluar la cultura que es fa a Catalunya, assessorar les institucions en matèria cultural i assignar fons públics a projectes i organitzacions culturals s’han de fer valer criteris de qualitat, independents de qualsevol tipus d’interessos partidistes o gremials.

Defensem que Catalunya necessita avui un “Consell de les Arts” independent i executiu. Sol•licitem al Parlament de Catalunya que garanteixi la estabilitat del “Consell Nacional de la Cultura i de les Arts”, que col•labori en la seva millora i que el doti d’un pressupost raonable per complir amb garantia els seus objectius. Per tant, demanem al govern de la Generalitat que retiri les iniciatives presentades al Parlament encaminades a reduir les actuals competències executives del “Consell Nacional de la Cultura i les Arts” i iniciï un procés de reflexió amb els sectors culturals i la ciutadania per tal de millorar i enfortir el model que ja existeix actualment a Catalunya.

Plataforma NO retalleu la Cultura
20 d’octubre de 2011
Associacions adherides a la Plataforma NO retalleu la Cultura que han signat aquesta declaració:
Associació Catalana de Crítics d’Art
Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
Associació d’Escenògrafs de Catalunya
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
Associació de Professionals del Circ de Catalunya
Associació de Regidoria de l’Espectacle de Catalunya
Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de Catalunya
Associació Professional d’Il.lustradors de Catalunya
Associació Professional Teatre per a Tots els Públics
Galeries Independents de Catalunya
Guionistes Associats de Catalunya – Sindicat de Guionistes de Catalunya
Sindicart Organització Sindical de l’Espectacle de Catalunya
Unió de Músics de Catalunya
Xarxa d’Espais de Producció d’Arts Visuals de Catalunya Xarxaprod