Actualitat

Declaració de la comissió de cultura de l’AcampadaBCN de Plaça Catalunya (v.beta)

26/07/2011

La Comissió de Cultura de l’AcampadaBCN de Plaça Catalunya ha redactat durant els darrers dos mesos, de manera assembleària, la declaració per a un nou model de cultura social. Aquest és un document permanentment obert i participatiu. Defensa una cultura lliure, no sotmesa a les lleis del mercat ni al dirigisme polític, i proposa una gestió cultural pública i transparent, que afavoreixi l’autogestió i garanteixi el repartiment just i sostenible dels recursos. No accepten les retallades que precaritzen la vida social, per tant encara menys les de cultura.

Aquesta declaració reclama, entre d’altres moltes coses, que la cultura “és un bé comú i un procés en constant transformació, que reflecteix les dinàmiques socials, el resultat del qual no ha de ser necessàriament una obra o un producte mercantil“.

LLEGIR LA DECLARACIÓ (v.beta):
Versió català:
http://culturaacampadabcn.wordpress.com/declaracio-declaracion/declaracio_comissio_cultura_acampadabcn/catala/
En format pdf:
https://n-1.cc/mod/file/download.php?file_guid=534112
 ………………………………………………………………….
Versión castellano:
https://n-1.cc/mod/file/download.php?file_guid=534177