Actualitat

Cultura es compromet a engegar una taula de treball sobre la transició laboral del sector de la dansa

29/10/2013

El Departament de Cultura s’ha compromès a engegar una taula de treball per a començar a estudiar les possibilitats d’acompanyament en el camp de la transició laboral dels professionals de la dansa. Aquest ha estat un dels compromisos assumit a la darrera reunió del Pla Integral de la Dansa, en la qual es va posar sobre la taula la realitat del sector a partir de la greu davallada econòmica que viu l’Administració Pública i la conseqüent reducció del mercat de contractació. La construcció d’aquesta taula, amb representants del Departament d’Empresa i Ocupació, pot ser un bon punt de partida per a abordar una temàtica que és clau per a l’APdC.

El Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va plantejar també la possibilitat de parlar amb l’Ajuntament de Barcelona i les quatre Diputacions per a intentar dinamitzar el mercat interior i trobar solucions de finançament públic a partir de les altres administracions. En aquest sentit  el Conseller va demanar als tècnics del mateix departament atendre la demanda de crear un petit circuit amb la complicitat de les diputacions i els agents locals catalans, amb una continuïtat de 2 o 3 anys.

Finalment, Olga Adroher, cap del Servei d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament, va parlar de les línies d’actuació en el camp de la dansa que es potenciaran en el proper curs: Visualització de la dansa a les escoles i instituts, especialment mitjançant la promoció del Dia Internacional de la Dansa; una proposta de treball amb l’itinerari de dansa públic integrat (6-18), entre l’IEA Oriol Martorell i l’EESA/CPD de l’Institut del Teatre, i veure com els materials generats poden servir a altres centres de dansa; fomentar la col·laboració entre escoles de dansa i escoles de règim general (a diversos nivells d’implicació); fer arribar la dansa preprofessional i professional als centres de règim general amb gires de tallers i peces de dansa.