Actualitat

Us cridem a participar en el posicionament de l’APdC envers l’Avantprojecte de llei de drets culturals

03/05/2024

També obrim un nou espai de participació per poder debatre i elaborar el discurs de l’APdC en temes de polítiques culturals

El Govern de la Generalitat ha obert el període de participació ciutadana de l’Avantprojecte de llei de drets culturals de Catalunya, un text que estableix i garanteix els drets de totes les persones a accedir a la cultura i a participar-hi.

Aquest text se sotmet a consulta per tal que tothom també pugui participar en el seu procés d’elaboració. Qui ho desitgi pot examinar el text i formular-hi les al·legacions i observacions que consideri oportunes. 

Tot i que el termini per a participar en aquest procés es tanca el 5 de maig, l’APdC, com a agent articulador del sector, té la possibilitat de seguir fent arribar aportacions a l’avantprojecte de llei abans de la seva aprovació definitiva. És per aquest motiu que us convidem a llegir el seu contingut i fer les vostres al·legacions i observacions a través del formulari que trobareu a continuació.

Nou espai de participació

Amb aquesta crida no només volem recollir les vostres opinions entorn l’avantprojecte de llei. També volem apel·lar a totes aquelles sòcies interessades en aquests temes a formar part d’un nou grup de treball. Un consell consultiu que ens permeti debatre i elaborar el posicionament de l’APdC envers les polítiques culturals del país, tal i com es va aprovar a la darrera assemblea. Si voleu formar-ne part, contesteu aquest correu o escriviu a comunicacio@dansacat.org i us donarem més informació.

INSTRUCCIONS FORMULARI AVANTPROJECTE

  1. Informeu-vos del contingut de l’avantprojecte en aquest enllaç
  2. Feu les aportacions indicant a quin article us referiu. Si voleu comentar més d’un article, ho podreu fer clicant “fer més aportacions”.
  3. Al final de tot del formulari trobareu un espai on fer comentaris generals.
  4. Com més específiques i concises sigueu en els vostres comentaris més fàcil serà la recollida de les aportacions.

Teniu de temps fins al 12 de maig a les 23.59h.

FEU LES VOSTRES APORTACIONS AQUÍ

Què proposa aquesta llei?

La llei estableix i garanteix els drets següents a totes les persones que viuen a Catalunya: el dret a la identitat cultural, a veure respectada la cultura pròpia; el dret a accedir en condicions d’igualtat als béns i serveis culturals i a gaudir de la cultura; el dret a participar lliurement en la vida cultural del país i implicar-se en la seva governança; el dret a desenvolupar la pròpia creativitat en llibertat, així com a difondre públicament les obres de creació. El text també recull el dret de les persones a gaudir d’una educació artística al llarg de tota la vida. A més, la futura llei reforça, dins del marc competencial català, els drets laborals i econòmics de les persones que treballen en el sector cultural a Catalunya.

La llei també estableix l’obligació del Govern de fomentar la cultura catalana com a element transversal de cohesió de totes les persones que conviuen a Catalunya, sense tenir-ne en compte l’origen, així com l’obligació de promoure la cultura comunitària i l’associacionisme cultural per enfortir la cultura de base.

Per fer-ho possible i per garantir l’exercici de tots aquests drets a les persones, la llei defineix i organitza el Sistema Cultura de Catalunya establint-ne les obligacions i el seu sistema de governança; la seva relació amb el conjunt de la comunitat cultural catalana; el finançament de la cultura, que en el cas del Departament de Cultura no podrà ser inferior al 2 % del pressupost total de la Generalitat de Catalunya, i les mesures per garantir la transparència i l’accés a les dades culturals per part de tota la ciutadania. L’avantprojecte de llei s’estructura en sis títols, amb 49 articles, quatre disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, dues disposicions derogatòries i una disposició final. 

CONSULTEU L’AVANTPROJECTE DE LLEI AQUÍ