Actualitat

Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes

26/01/2021

El termini d’inscripció serà entre el 28 de gener i l’11 de febrer del 2021

L’Institut Ramon Llull obre la convocatòria de subvencions per potenciar la creació cultural catalana a l’exterior. L’objectiu de les ajudes és fomentar la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles en l’àmbit de la música i les arts escèniques. La inscripció, que serà en règim de concurrència no competitiva, es podrà fer entre el 28 de gener i l’11 de febrer de 2021.                  

Requisits de la convocatòria de subvencions:

  • Que les actuacions o gires s’hagin realitzat (o anul·lat, a causa de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19) durant el període comprés entre el 10 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021 i es pugui acreditar que el beneficiari no s’ha pogut rescabalar d’aquestes despeses.
  • Que per a la realització de l’actuació o actuacions s’hagi rebut contraprestació econòmica (catxet i/o taquilla).
  • Que s’hagi realitzat un mínim de 10 actuacions en els darrers 4 anys anteriors a la convocatòria. En els casos d’artistes i/o grups amb una trajectòria inferior a 4 anys o amb més de 12 integrants el nombre mínim és de 5 actuacions.

Un dels canvis més importants que trobareu a les bases és a les despeses subvencionables, on s’inclouen:

  • Les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’/les actuació/ons corresponents, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.
  • Les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc.
  • I respecte al transport de càrrega, les despeses relatives als documents d’admissió temporal de mercaderies (quadern ATA).

Recordeu que es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria i que poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, les persones físiques empresàries i les persones jurídiques.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables amb un import mínim per sol·licitud igual o superior a 150 € i fins a un màxim de 20.000 €.

Trobareu les bases que regeixen la convocatòria en aquest enllaç https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8305/1829281.pdf i més informació en el web https://www.llull.cat/catala/subvencions/mobilitat_musica_esceniques.cfm

Els formularis de sol·licitud en línia  estaran disponibles a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.