Actualitat

Convocatòria per seleccionar un coordinador/a del II Pla d’Impuls de la Dansa

15/02/2024

L’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya obre convocatòria per seleccionar un coordinador/a de projectes per coordinar i desenvolupar el II Pla d’Impuls de la Dansa de la Generalitat de Catalunya. El Pla d’Impuls de la Dansa és una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb les principals entitats articuladores del sector de la Dansa de Catalunya. Es tracta d’un conjunt de mesures específiques per tal d’incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, impulsar la creació i producció; el circuit nacional, estatal i internacional; la formació professional; la difusió i comunicació; la creació de públics i audiències; la sostenibilitat i l’accessibilitat.

La persona seleccionada haurà de desenvolupar tasques de coordinació i seguiment de les mesures consensuades entre el Departament de Cultura i les associacions professionals d’aquest àmbit i haurà de tenir en compte i comptar amb la Comissió de Seguiment del Pla formada pel Departament de Cultura, les associacions sectorials, les diferents entitats vinculades al Pla i els Caps de mesura. 
  
El contracte laboral pot tenir durada fins a finals de l’any 2026, amb un període de prova de tres mesos i revisió a desembre de 2024.  
  
Per a més informació podeu contactar amb l’oficina de l’APGCC a través del correu gerencia@gestiocultural.org.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

● Coordinar els agents sectorials en el disseny del programa de treball.
● Coordinar els agents sectorials en la implementació i seguiment de les mesures específiques derivades del pla.
● Coordinar els agents sectorials en el disseny, implementació i seguiment de la comunicació del pla.
● Fer el seguiment del pressupost general del pla.
● Centralitzar la documentació necessària elaborada pel sector de totes les mesures.
● Assistir de manera activa i propositiva a les reunions del pla amb les administracions públiques, entitats i institucions participants.
● Elaborar la memòria final de tancament.
● Coordinar-se amb la Coordinació General del pla.
● Interlocutar de manera continuada amb els diferents caps de mesura per al bon desenvolupament del Pla.

REQUISITS

● Titulació: diplomatura o llicenciatura (preferiblement en Humanitats, Història de l’Art o Gestió Cultural).
● Coneixement alt del programari Office.
● Coneixement alt del sector de la cultura.
● Experiència en gestió, producció i coordinació de projectes.
● Facilitat de redacció en general.

ES VALORARÀ

● Experiència en el sector de les Arts Escèniques, concretament en el sector de la dansa.
● Experiència en associacions sectorials.
● Disponibilitat horària per assistir a trobades de seguiment i reunions.
● Experiència en gestió de subvencions.

HABILITATS I IDIOMES

● Autonomia.
● Persona resolutiva i creativa.
● Responsable i amb capacitat de lideratge.
● Capacitat d’organització del treball.
● Capacitat de treball en equip.
● Habilitats de comunicació tant oral com escrita.
● Perfecte coneixement de les llengües catalana i castellana.
● Capacitat d’anàlisis.

CONDICIONS

● Contracte laboral de 30 hores setmanals.
● Durada del contracte: fins a desembre 2024 (amb període de prova de tres mesos i ampliable a finals del 2026).
● Horari flexible i possibilitat de teletreball amb presencialitat dos dies a la setmana en funció del volum de treball.
● Lloc de treball: Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (Carrer Montalegre, 7. 08001 Barcelona).
● Retribució: 23.040 € bruts anuals.
● Data d’incorporació: immediata.

CANDIDATURA

● Carta de motivació personal.
● Currículum detallat (nom complet, estudis i formació, activitats professionals fins a la
data).
● Carta de recomanació o referències en cas de disposar-ne.

Les persones interessades envieu el currículum amb carta de motivació a gerencia@gestiocultural.org amb l’assumpte: Coordinació Pla Impuls de la Dansa. Data límit de recepció de currículums: 25 de febrer de 2024.