Actualitat

Convocatòria per al finançament d’un projecte que hagi treballat activament la incorporació de la dansa a la societat

02/05/2013

El passat 28 d’abril de 2013 va tenir lloc la gala especial EX_IT, amb motiu del Dia Internacional de la Dansa 2013. Aquesta gala va comptar amb la participació d’ex ballarins i ballarines d’IT Dansa i els membres actuals reunits en una funció extraordinària per commemorar els 15 anys d’IT Dansa. En aquest context, el Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment, juntament amb l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, hem arribat a un acord, formalitzat mitjançant conveni, per tal de destinar la recaptació del taquillatge obtingut de la venda d’entrades de l’esmentada gala al finançament d’un projecte artístic que hagi treballat activament la incorporació de la dansa a la societat. Els potencials beneficiaris de l’ajut han d’estar en actiu i comptar amb una trajectòria mínima de dos anys, entre d’altres requisits especificats a les bases de la convocatòria (word a peu de notícia).
L’import de l’ajut serà  de 3.630 € IVA inclòs.El Mercat de les Flors abonarà directament aquest import al projecte artístic que hagi resultat guanyador de la convocatòria pública mitjançant la signatura d’un contracte artístic.


Les sol·licituds de participació es presentaran conforme el model que s’inclou a les bases i amb la documentació addicional especificada en aquestes. Es farà de forma telemàtica a l’adreça de correu electrònic comunicacio@dansacat.org.

El termini de presentació finalitzarà el dijous 30 de maig de 2013 a les 14 hores.