Actualitat

Convocatòria Finestra d’Internacionalització de la Dansa 2015

05/05/2015

La FID és una taula d’internacionalització de la dansa catalana que enguany arriba a la seva tercera edició i se celebrarà del 6 al 8 de desembre. Aquesta iniciativa està promoguda per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya, el Mercat de les Flors, el Departament de Cultura de la Generalitat, l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut Ramon Llull i el PICE (Programa de Internacionalización de la Cultura Española). Després de diferents sessions de treball col·laboratives obertes al sector s’han anat configurant els objectius i la dinàmica de la FID 2015*

 *podeu consultar els documents de treball de cada trobada a: http://granerbcn.cat/fid-2015/

En les seves edicions anteriors (i dins l’IPAM, International Performing Arts Meeting), s’han dut a terme diferents lògiques de funcionament i metodologies, acollint formats d’exhibició (locals i internacionals) i formats de trobada més dirigits a establir un treball en xarxa.

Després de diferents sessions de treball i en resposta al context local i a les dinàmiques i peticions del propi sector, l’edició 2015 es centrarà en la figura de l’artista i intentarà donar visibilitat i un context apropiat al creador i a la seva capacitat extesa d’acció.

Es seleccionaran un mínim de 7 artistes i un màxim de 8 artistes (o col·lectius artístics) per a participar a la FID 2015. Els artistes seleccionats seran corresponsables amb la comissió de treball estable de la FID del disseny i la presentació del seu univers creatiu, de la creació del diàleg amb la resta d’artistes seleccionats i de la seva articulació amb la realitat artística local (creant una ressonància amb aquest teixit local a partir de l’organització d’espais de socialització oberts).

Així doncs, la FID 2015 no es tracta d’una finestra de creació o de producció d’obra nova sinó un espai de trobada per a professionals per aprofundir i donar difusió internacional a l’obra i a l’univers artístic dels 7/8 seleccionats.

Convocatòria oberta del 27 d’abril al 24 de maig

BASES CONVOCATÒRIA: basesfid2015_cat