Actualitat

Nova convocatòria de proves d’accés del Conservatori Superior de Dansa per l’especialitat de Pedagogia de la Dansa

13/07/2022

El Conservatori Superior de Dansa (CSD) de l’Institut del Teatre obre un període de proves d’accés extraordinari per l’especialitat de pedagogia de la dansa per al curs 2022-23. El període per inscriure’s és del 6 al 19 de juliol i les proves es duran a terme al setembre, els dies 1 (prova A) i 8 (prova B).

L’especialitat de Pedagogia de la Dansa s’adreça a ballarins i ballarines que es vulguin capacitar professionalment per a la docència de la dansa tant en centres oficials com no oficials i ofereix tres itineraris: pedagogia de la dansa clàssica, pedagogia de la dansa contemporània i pedagogia de la dansa espanyola.

L’alumnat que superi els estudis superiors de dansa, impartits al CSD, obtindran el Títol Superior de Dansa, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i és equivalent, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

Les proves d’accés consten de 2 blocs. El bloc A es divideix en tres proves que avaluen l’habilitat per dansar, els coneixements històrics, culturals i artístics de la dansa i l’habilitat de l’aspirant per improvisar i/o composar. El bloc B consta de 4 proves. Cal aprovar el bloc A per fer les proves del  B. La prova A es qualifica amb Apte o No Apte. Els Aptes passen a la prova B i la qualificació final és de la prova B.

Podeu consultar tota la informació detallada de les proves i el calendari  a l’apartat proves d’accés del CSD.