Actualitat

Consell Comarcal de la Selva presenta el projecte “Connectant talent creatiu i territori”

03/04/2018

El Consell Comarcal de la Selva presenta el projecte “Connectant talent creatiu i territori“.

El projecte té la finalitat d’incorporar el talent del sector cultural-creatiu als projectes de desenvolupament local de la comarca de la Selva. El propòsit és millorar la professionalització del sector, establir una xarxa de col·laboració entre els agents i generar nous projectes o productes que millorin l’oferta cultural-creativa al territori.

El programa s’estructura en 2 fases: Una fase de formacions i una segona fase d’incubació de projectes culturals que gaudiran d’un acompanyament tutelat fins a la seva realització final.

La primera fase del projecte està formada per un cicle d’accions per la professionalització del sector cultural-creatiu que consta de diferents eines i instruments per a la millora en el disseny, finançament i desenvolupament de projectes de l’àmbit cultural i creatiu. La programació està formada per 6 càpsules formatives, seminaris i tallers sobre les principals qüestions relatives als projectes culturals i a la professionalització artística. També es duran a terme visites a espais, institucions i empreses culturals de la mà dels seus responsables.

En aquesta primera etapa, l’APdC, juntament amb altres associacions de professionals, participarà en una xerrada formativa que es durà a terme el 15 de juny.

La segona part del projecte és el desenvolupament de projectes cultural-creatius vinculats al territori, on es posarà en pràctica la integració del talent cultural-creatiu dins les iniciatives de desenvolupament territorial. Parteix de la borsa de projectes de territori  i de la selecció d’iniciatives amb més potencial i més adequades a les característiques de la pròpia xarxa.

Els participants desenvoluparan el disseny d’un projecte creatiu vinculat a una iniciativa de desenvolupament local, en col·laboració amb els promotors d’aquesta iniciativa. Una part d’aquests projectes es portaran a la pràctica com a pilots. Es persegueix un doble objectiu: donar a conèixer els autors de l’obra/intervenció i obtenir una millora significativa de la proposta local (en termes d’atracció de nous públics, diversificació de l’oferta, millora de l’atractiu local, etc.) Al llarg d’aquesta etapa els participants tindran l’assessorament i acompanyament d’experts en matèria cultural-creativa. Es preveuen dues modalitats de projectes:

a) Projectes per agents “novells” destinats a amateurs o professionals de trajectòria emergent.

b) Projectes per agents “consolidats” dirigits a professionals o empreses de trajectòria més sòlida.

La presentació del projecte es farà el divendres 6 d’abril a les 10h al Consell Comarcal de la Selva i les inscripcions per assistir-hi es poden fer a través d’aquest enllaç.

Més informació del projecte AQUÍ

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals  i s’ha impulsat dins la línia de treball en l’àmbit cultural-creatiu iniciada fa dos anys pel Consell Comarcal de la Selva per la millora en la professionalització i competitivitat del sector cultural-creatiu.