Actualitat

El Congrés aprova la Llei d’Ensenyaments Artístics

14/03/2024

El Congrés dels Diputats ha aprovat avui la Llei d’Ensenyaments Artístics, que equipara aquests estudis al dels universitaris i els homologa a la Unió Europea (UE). Des de l’APdC i les entitats estatals de les quals formem part (ConArte i Mercartes) és una alegria presenciar la primera reforma legislativa en 30 anys que estableix un marc legislatiu per als ensenyaments de música, dansa, art dramàtic; Conservació i Restauració de Béns Culturals; Arts Plàstiques; i, com a novetat, l’Escriptura Creativa i les Arts Audiovisuals.

Des de la Plataforma Profesional de las Artes Escénicas y la Música celebrem que aquest Projecte de Llei d’Ensenyaments Artístics completi una etapa més al Congrés dels Diputats fins que arribi la seva aprovació definitiva, tal i com esperem, en tornar del seu pas pel Senat.

Aquest projecte legislatiu soluciona problemes que s’han perpetuat en el temps amb la connivència de tots els partits que han ocupat responsabilitats de govern o han facilitat investidures. Parlem d’unes mancances estructurals del sector que les recomanacions de l’Estatut de l’Artista ja demanaven afrontar, i per les quals hem treballat per a la seva inclusió a la llei:

  • Aproximar les escoles i els conservatoris superiors a l’àmbit universitari.
  • Simultaniejar la pràctica docent amb carreres artístiques actives.
  • Incorporar perfils tècnics i artístics al Catàleg Nacional d’Estàndards de Competència Professional, que obre la porta perquè els artistes puguin acreditar competències com la resta de treballadors.
  • Completar la peça que falta al sistema educatiu, permetent el desenvolupament del nivell MECES 1 en els ensenyaments professionals de música i dansa.
  • L’obertura al desenvolupament d’ensenyaments professionals en altres disciplines artístiques (il·luminació, màgia, circ, teatre de titelles i objectes…), així com d’itineraris formatius en l’àmbit de la formació per a l’ocupació.
  • Obrir la porta perquè els ensenyaments artístics tinguin les mateixes passarel·les formatives, tan importants per a la transició professional, i que ja es gaudeixen en altres disciplines com ara els Ensenyaments Esportius.
  • Reconèixer l’equivalència amb caràcter general de les titulacions de dansa, anteriors a la LOGSE.

Ens hauria agradat que les arts circenses haguessin estat reconegudes com a ensenyaments de nivell universitari, situant-les al nivell dels països del nostre entorn, tal com s’ha fet amb l’Escriptura Creativa.

Malgrat tot, aquest projecte normatiu avança en aspectes fonamentals, com la convergència europea, l’eliminació de greuges comparatius i la normalització dels ensenyaments artístics al sistema educatiu.

També som conscients que després de la seva aprovació serem a la casella de sortida de posteriors desenvolupaments legislatius, en què el sector professional que representem haurà de seguir treballant, i per als que ens hagués agradat un calendari de desenvolupament.

Aquesta llei insisteix en un objectiu estratègic del sector professional de les arts escèniques i de la música del nostre país: que els nostres artistes tinguin les mateixes oportunitats que la resta dels treballadors d’altres sectors, no més, però tampoc menys.

Conformen la Plataforma Profesional de las Artes Escénicas y de la Música i subscriuen el present comunicat:

Asociación de Autores de Iluminación · Asociación Española de Agencias Profesionales y Espectáculos · Asociación Festivales en Red · Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo · Asociación de Directores de Escena de España · Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas · Asociación de Profesionales de la Narración Oral de España · Asociación Española de Orquestas Sinfónicas · Sindicato de Artistas Líricos de España · Asociación de Músicos Profesionales de España · Asociación de Promotores Musicales · Asociación de Profesionales de la Producción, Organización y Realización Técnica del Espectáculo en Vivo · Asociación de Regiduría de Espectáculos · Asociación Nacional de Carpas y de Instalaciones Temporales · Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud · Confederación Española de Sociedades Musicales · Federación de Asociaciones Profesionales de Circo de España · Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado · Confederación de Artistas y Trabajadores del Espectáculo · Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza · Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural · Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza · Federación Española de Escuelas de Circo Socio Educativo · Federación Española de Escuelas de Formación Profesional en el Arte del Circo · Federación Española de Sociedades Mágicas · Asociación Española de Festivales de Música Clásica · La Red Española de Teatros Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública · Red De Teatros Alternativos · Asociación Te Veo, Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud · UNIMA Federación España