Actualitat

Coneixes l’acord entre l’APdC i Arç Cooperativa?

06/03/2018

Us recordem que al juliol de 2017 l’APdC i Arç Cooperativa vam firmar un acord de col·laboració en matèria d’assegurances personalitzades. 

Amb l’acord, Arç es compromet a desenvolupar una oferta de serveis i productes asseguradors per a les persones associades a l’APDC.

Treballen amb criteris d’especialització, finances ètiques i negociació col·lectiva. Alhora, ofereixen als membres de l’associació la revisió acurada i gratuïta de les pòlisses que tinguin contractades.

Així, amb aquesta radiografia, podreu comprovar si cobriu totes les necessitats i obligacions en matèria de pòlisses per l’exercici de la vostra activitat. 

Per altra banda, per millorar la seva oferta de productes especialitzats des d’ARÇ demanen que els professionals de la dansa contestin un qüestionari. Amb la informació que recullin, treballaran per ajustar-se el màxim possible a les necessitats del sector de la Dansa.