Actualitat

Concurs públic de direcció coreogràfica per a la Producció de Dansa del Pla d’Impuls de la Dansa 2016/1017

20/03/2017

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya impulsa, amb el Mercat de les Flors i la complicitat dels equipaments escènics municipals E3 i E4 del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (Badalona, Figueres, Girona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic,Viladecans), una Producció Nacional de Dansa de mig/gran format amb coreògrafs i intèrprets catalans o amb residència a Catalunya, acompanyada d’activitats i recursos adreçats a la creació de públics que complementaran i alhora formaran part de la proposta.

 Els objectius de la producció són:

– Promoure i donar suport a la creació coreogràfica de dansa actual de mitjà/gran format vinculada a creadors i artistes catalans.

– Promoure la relació, cooperació i col·laboració entre els equipaments  públics de les arts escèniques del territori en projectes de producció i difusió de la dansa.

– Generar  complicitats  de  producció  o  coproducció  d’espectacles  de  dansa  amb  espais escènics de creació del territori.

– Facilitar espais de trobada i complicitat  entre creadors, programadors i gestors d’equipaments.

– Estimular  la  contractació  de  la  dansa  als  equipaments  de  mig  i  gran  espai  escènic.

– Promoure  un  programa  d’activitats  al  territori  destinades  al  desenvolupament  de formació i creació de públics que afavoreixi el seu accés a la dansa.

– Promoure la divulgació i difusió de les creacions catalanes de dansa per la xarxa d’equipaments públics de Catalunya.

Les bases del concurs públic es poden consultar aquí.

Aquesta acció s’emmarca dins el Pla Integral de la Dansa, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Mercat de les Flors, el Festival Sismògraf, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l’Institut ramon Llull i la complicitat de més de 37 municipis de Catalunya, ha proposat dur a terme un pla d’impuls amb Accions específiques per incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, crear ocupació de qualitat i fomentar una major difusió en l’esfera pública de la dansa i les arts del moviment.

Aquest pla d’impuls, d’aplicació inicial durant el curs 2016-2017, té voluntat de continuïtat els propers anys, i consta de sis accions específiques finançades per l’Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el suport de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la col•laboració de l’Institut Ramon Llull, municipis i entitats.