Actualitat

ConArte s’adhereix a la Declaració de Mercartes i les 16 mesures urgents per reactivar el sector

24/03/2021

La baixada de l’IVA, més coordinació institucional o l’Estatut de l’Artista són algunes de les mesures que es van demanar ahir en el marc de l’Fòrum Mercartes al Teatro Valle Inclán de Madrid

L’agrupació sindical ConArte, de la qual forma part l’APdC, s’ha adherit a la Declaració de Mercartes que ahir feia públiques les 16 mesures urgents per a reactivar el sector. En el marc de fòrum celebrat al Teatre Valle-Inclán de Madrid, nombroses entitats vinculades a la cultura van ratificar aquestes conclusions que són el resultat de les quatre taules de treball organitzades des de la tardor de 2020. Es tracta d’un important exercici d’unió sindical i de declaració d’intencions que ja s’ha entregat a l’Administració de l’Estat, l’Autonòmica i la Local.

Les 16 mesures de la Declaració de Mercartes

Les mesures que recull aquesta declaració són: la coordinació efectiva entre els diferents nivells de l’administració; una subsidiarietat responsable a partir d’un clar repartiment de competències; el desenvolupament d’un pla estratègic comú que guiï l’acció de totes les administracions públiques amb competències en Cultura; una nova política de foment de les arts escèniques i de la música d’acord amb el calendari de creació i producció artística, que tingui en compte el sosteniment de les estructures, la producció i realització de gires; l’adaptació normativa en matèria de contractació i fiscalitat amb perspectiva de gènere; l’existència de plans coordinats de finançament per optimitzar recursos i temps, que impliquin compromisos plurianuals; una transferència de coneixement i gestió eficient, a més de la documentació i sistematització d’informació de el sector; l’existència de polítiques que vinculin les arts escèniques i la música amb l’educació com a aposta de futur de país; el desenvolupament ple de l’Estatut d’l’Artista; un marc genèric per al desenvolupament de relacions laborals i un manual de bones pràctiques en prevenció de riscos; la promoció i protecció de la professionalitat, estímul a col·lectius sectorials i per comunitats autònomes; iniciatives que acompanyin la professionalització, la qualificació professional i la formalització de les relacions mercantils i laborals; un marc regulador per al streaming i els productes digitals i que s’explorin noves formes jurídiques per articular l’activitat de el sector, per exemple, el “tercer sector”; la consideració global del sector de les arts escèniques i de la música; la modificació urgent de la Llei de Contractes de Sector Públic (LCSP) per eliminar duplicitats i requeriments que no atenen a les necessitats particulars de el sector; la baixada de l’IVA en entrades i contractacions artístiques.

Leer la Declaración de Mercartes completa.