Actualitat

Comunicat del CoNCA davant de les eleccions a les Corts Generals 2015

15/12/2015


Nota de premsa enviada pel CoNCA:

Davant la imminent celebració de les eleccions generals del 20 de desembre, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts creu oportú posar de nou damunt la taula aquells temes de la política cultural del nostre país que incideixen de ple en l’àmbit competencial estatal. Es demana als diferents partits polítics que concorren a les properes eleccions a Corts Generals que prenguin en consideració les peticions següents i que es responsabilitzin de la seva aplicació.

 

Finançament de la cultura

 

       El CoNCA demana que s’aturi la disminució en les assignacions en cultura de l’Estat a Catalunya. Aquesta partida pressupostària s’ha reduït un 74% en els darrers 6 anys, i ha passat dels 62,4 milions d’euros l’any 2011 als 16,4 milions previstos per al 2016. Cal reivindicar un exercici de responsabilitat amb el compromís adquirit.

 

       Cal ampliar les propostes per millorar l’obtenció de recursos introduint modificacions legislatives en l’àmbit del mecenatge per afavorir la inversió privada en béns culturals. El CoNCA defensa un increment de les deduccions en l’impost de societats del 70 % i en l’IRPF, del 60 %, perquè se’n puguin beneficiar empreses i autònoms. A més, cal incloure la modalitat en els micromecenatges amb un 100 % de deducció per al donant.

 

Condició professional dels treballadors del món de la cultura

 

       Es demana l’aplicació d’un nou sistema de retencions a l’IRPF que eximeixi d’aplicar la retenció fins a un llindar d’ingressos màxims de 15.167 euros als treballadors de la cultura, o, com a alternativa, l’aplicació d’una retenció general d’entre l’1 % i el 2 % a les activitats artístiques i culturals.

 

       Els creadors no haurien de tributar en un sol exercici la totalitat d’un ingrés que ha estat generat en un període llarg de temps. D’altra banda, s’ha de millorar el tractament de les despeses, i permetre la deducció de les despeses de producció en el moment en què es generen i no en el moment de venda de l’obra.

 

       En l’àmbit dels drets socials que neixen de les cotitzacions dels treballadors, la llei ha de reflectir les intermitències que es produeixen en moltes de les professions del món cultural. Per aquest motiu es proposa la creació d’un sistema similar al que hi ha a França en què s’apropi l’obligació de cotització a la curta durada d’alguns contractes laborals, alhora que es reclama una millora en el sistema de retenció dels artistes treballadors per compte aliè per adequar-lo als nivells d’ingressos anuals.

 

IVA cultural

 

       Una reivindicació de tot el sector és la necessitat d’aplicar de forma generalitzada el tipus superreduït d’IVA cultural del 4%. El CoNCA se suma a aquesta petició per acabar amb la confusió generada per la regulació actual i  afavorir la circulació de béns i serveis i el consum de productes culturals.

 

Drets d’autor

 

       La Llei de propietat intel·lectual és una llei molt proteccionista dels drets d’autor i cal que s’adapti a l’entorn digital per evitar els efectes greus que genera la pirateria en la producció cultural.

Així mateix, es proposa millorar la definició d’obra d’art, suprimir la possibilitat que el propietari d’una obra d’art adquirida tingui implícit amb la seva compra el dret a comunicar-la públicament, i especificar en quins casos es pot parlar d’obra col·lectiva.

 

Aquestes mesures, fàcils d’aplicar, afavoririen la sortida de la gravíssima crisi que ha sofert el món cultural català i representarien l’arrencada d’una nova etapa creativa i productiva per als treballadors de la cultura.

 

El plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es posa a disposició de tots els grups polítics que ho sol·licitin per ampliar i aclarir les reivindicacions que s’han esmentat. El CoNCA entén que avançar en aquesta línia suposarà un benefici clar per a tot el món de la cultura.

 

Documents relacionats:

 

36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura.

Versió catalana:

http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/003/687/original/CONCA_36PROPOSTESV503_format1_1_.pdf

Versió castellana:

http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/003/718/original/36PROPUESTAS_castell_Web.pdf

 

Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya.

Versió catalana:

http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/004/026/original/Informe_qualitativo_i_recomendaciones_mecenatge_CAT.pdf

Versió castellana:

http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/004/028/original/Informe_cualitativo_i_recomendaciones_mecenazgo_CAS.pdf