Actualitat

Comunicat de les associacions professionals sobre la nova direcció del CoNCA

18/05/2011

Conegut el cessament del director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Pep Montes, i el nomenament en el seu lloc de Norbert Tomàs. Fet que es va produir aquest 10 de maig, les associacions, companyies, entitats i col·lectius que subscrivim aquest document manifesten:

Que tot i que aquest canvi s’ha dut a terme conforme al procediment que determina la Llei del CoNCA, i que aquest nomenament s’ha fet amb el consentiment de la seva presidència, considerem:

Que la direcció del CoNCA no és un càrrec de confiança política. Ans el contrari, per la seva naturalesa, el CoNCA i la seva gestió s’han de mantenir a distància de la ingerència partidista, els canvis de govern i els avatars electorals.

Que la direcció del CoNCA és un càrrec tècnic de gestió cultural d’alt nivell que s’ha de cobrir a partir de criteris de selecció molt estrictes, on es demostri l’experiència en la gestió, la competència professional, les aptituds per relacionar-se amb els usuaris i la capacitat de disseny i implementació d’estratègies de creixement de l’organisme.

Aquest darrer fet posa de manifest la fragilitat del CoNCA alhora de mantenir-se immune a la ingerència partidista. Seguirem treballant per a un veritable Consell de les Arts independent i amb plenes competències executives. Un Consell de les Arts que posi en valor l’aportació social de les arts, la seva funció de donar noves formes a l’experiència contemporània, d’ampliar els límits del coneixement, de qüestionar críticament el sistema, d’impulsar l’economia productiva, d’afavorir la cohesió social o de projectar el país arreu del món. Un consell que estimuli als artistes, creadors i agents que estan a la base de tot això.

18 de maig de 2011

(Relació de signatures ordre alfabètic)

AAVC (Associació d’Artistes Visuals de Catalunya)
ACPDC (Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya)
ACCA (Associació Catalana de Crítics d’Art)
Ad’EC (Associació d’Escenògrafs de Catalunya)
AMJM (Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya)
APCC (Associació de Professionals del Circ de Catalunya)
APDC (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya)
APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya)
AREC (Associació de Regidors de Catalunya)
AteCAT (Associació de Tècnics i Tècniques de L’Espectacle
de Catalunya)
La Caldera