Actualitat

Comunicat de les associacions professionals sobre la dimissió del Plenari del CoNCA

08/11/2011

Les associacions professionals dels diversos sectors de les arts creatives, adherides a la Plataforma NO retalleu la Cultura, reunides en convocatòria urgent el dilluns 7 de novembre de 2011 manifestem:

Primer. La dimissió de deu dels onze membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és una conseqüència i resposta lògiques a l’extrema resistència al canvi i oposició a un model de gestió autònoma del suport a les Arts que ha ofert l’actual Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La progressiva retirada de recursos, la imposició d’una direcció política, l’avantprojecte de llei Òmnibus i l’imminent aprovació de la Llei d’Agilitat són els graons d’un procés de desmantellament del nou model de gestió independent i no partidista de la Cultura únic i pioner al sud d’Europa.

Segon. Insistim, un cop més, en l’exigència de retirada dels articles del projecte de Llei d’Agilitat que afecten al CoNCA i el manteniment de la seva principal competència executiva –raó de ser bàsica i imprescindible dels veritables arts councils- de convocatòria i resolució dels ajuts a les arts creatives, sense intervenció política ni dirigisme partidista i al marge de les contingències i avatars electorals. Fem una crida a tots els grups parlamentaris perquè, en l’actual debat de la Ponència, mantinguin aquesta competència i assegurin –en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012- els recursos necessaris i un equip de gestió competent.

Tercer. La renuncia de la pràctica totalitat dels membres del Plenari del CoNCA obliga –tal com disposa la Llei- a obrir un procés d’elecció dels nous membres. Mentre es garanteixi l’actual estatus quo del CoNCA, des de les associacions i col·lectius representatius dels diferents sectors de les Arts i la Cultura es faran arribar, davant la Presidència de la Generalitat, les propostes de candidates i candidats.

Barcelona, 8 de novembre de 2011.

Plataforma NO retalleu la Cultura.

Associacions adherides a la Plataforma NO retalleu la Cultura que han signat aquesta declaració a les 13:30 hores el 8 de novembre de 2011:

Associació d’Artistes Visuals de Catalunya.
Associació Catalana de Crítics d’Art.
Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya.
Associació d’Escenògrafs de Catalunya.
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.
Associació Professional d’Il.lustradors de Catalunya.
Federació Unió de Músics de Catalunya.
Galeries Independents de Catalunya.