Actualitat

Les ajudes per la Covid-19 obtingudes de les administracions públiques catalanes tributen a la Renda 2020

20/05/2021

Consulta en el document de sota per saber com tributen les subvencions a la declaració anual de la Renda

L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha comunicat que les ajudes obtingudes de les diferents administracions públiques (Generalitat, Ajuntament, Diputació, etc.) per la pandèmia de la COVID-19 tributen a la declaració anual de la Renda per l’exercici 2020.

En un primer moment, la Generalitat de Catalunya va comunicar que aquestes ajudes estaven exemptes de tributar en virtut de l’article 7.Y de la Llei 35/2006, de 28 de novembre. Finalment, però, l’AEAT ha comunicat que els esmentats ajuts per la COVID-19 tributen. Per tant, els ajuts de la Generalitat destinats als treballadors/es de la cultura (ajut puntual de 750 € i ajut per subministraments bàsics) s’han d’incloure a la declaració anual de la Renda per l’exercici 2020.

Si ja he presentat la declaració anual de la Renda, com es pot modificar?

En aquest link s’explica pas a pas com realitzar la modificació de la renda.

A l’enllaç que trobareu sota la notícia podreu consultar com s’han de tributar les quanties percebudes en concepte de prestacions, ajuts i subvencions rebudes des de les diferents Administracions i entitats públiques amb la finalitat de fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Per preparar aquest document s’ha analitzat tant la normativa vigent com s’ha sol·licitat informació a l’AEAT. Tanmateix, la realització de la declaració de la Renda aquest any presenta moltes incògnites en relació a la tributació dels ajuts destinats a fer front a la crisi sanitària de la COVID-19. Qualsevol dubte o qüestió, no dubteu en contactar amb l’APdC.

El present document es divideix en: beneficiàries de l’ajut (persona física o jurídica) i dintre d’aquesta primera classificació, segons el tipus d’ajuts percebuts.

Per qualsevol dubte, no dubteu contactar amb l’APdC.