Actualitat

Com tributen els ajuts i subvencions a la declaració anual de la renda?

27/04/2021

La campanya de la declaració anual de l’Impost de la Renda de Persones Físiques (en endavant, declaració anual de la Renda) per l’exercici 2020 es va iniciar el passat 7 d’abril i finalitza el proper 30 de juny de 2021.

A l’enllaç que trobareu sota la notícia podreu consultar com s’han de tributar les quanties percebudes en concepte de prestacions, ajuts i subvencions rebudes des de les diferents Administracions i entitats públiques amb la finalitat de fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

D’altra banda, per preparar aquest document s’ha analitzat tant la normativa vigent com s’ha sol·licitat informació a l’AEAT.

El present document es divideix en: beneficiàries de l’ajut (persona física o jurídica) i dintre d’aquesta primera classificació, segons el tipus d’ajuts percebuts.

Per qualsevol dubte, no dubteu contactar amb l’APdC.