Actualitat

Com afecta als centres de formació de dansa i als centres de creació la restricció de mobilitat aprovada el 25 d’octubre?

26/10/2020
Diumenge 25 d’octubre es va publicar la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Analitzem amb l’advocada de l’APdC Andrea Leunda, com afecten aquestes restriccions als centres de formació de dansa i als centres de creació:

Restriccions de mobilitat.

L’article 1 de la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, regula que resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, exceptuant, entre d’altres:
  • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al  desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

  • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públic.
Afectacions als centres de formació de Dansa
Atès l’article 1 de l’esmentada resolució, concloem que la restricció de mobilitat no s’aplica als i les professionals i personal laboral que presten serveis en les escoles de dansa, ni a l’alumnat de les mateixes.

Horaris de tancament de les activitats i comerços oberts al públic.

A més, l’article 2 de l’esmentada Resolució regula els horaris de tancament de les activitats i comerços oberts al públic. Interpretant el contingut del present article, entenem que aquest article no estableix el tancament dels centres educatius a les 21 hores, que, per tant, podrien restar oberts fins les 22h.

Documentació que acredita l’excepció de la prohibició de desplaçament.

Per l’alumnnat:

·         Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19.

·         Certificat de matrícula al centre.

Pel personal laboral:

·         Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19.

·         Certificat de l’empresa acreditant que el treballador/a presta serveis laborals a l’empresa.

Ara bé, des de l’APdC fem una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva i sempre que sigui possible, es recomana que les classes finalitzin en un horari el més proper possible a les 21 hores, per facilitar el compliment de la restricció de mobilitat a alumnes i professorat.
Afectacions als Centres de Creació
La lectura que fa l’administració pública de l’excepció de tancament a les 22h en “activitats cultural” fa referència únicament a l’exhibició d’arts escèniques amb públic, amb compra/reserva d’entrada i assignació prèvia de seients. Per tant, les activitats de residències i assajos han de finalitzar a les 21h.