Actualitat

Col·loqui sobre la importància de la fisioteràpia a les arts escèniques

03/02/2009

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha dedicat un col·loqui a la importància de la Fisioteràpia en les arts escèniques. La Jornada es va iniciar amb la ponència de la fisioterapeuta dels musicals STAGE, Irene Fernández, que va destacar que la Fisioteràpia aporta, a les arts escèniques, una funció preventiva que evita possibles lesions, una funció curativa i una funció pal·liativa, que intenta disminuir el dolor. Segons Fernández, si observéssim una classe, un assaig o una funció teatral, ens adonaríem de l’importantíssim paper que juga el fisioterapeuta en el correcte funcionament del cos de ballarins, cantants i actors. La fisioteràpia, a més, preveu possibles lesions musculoesquelètiques.

Fernández va afegir que el fisioterapeuta ha de conèixer l’acció que realitza i el risc que comporta cada especialitat artística. No serà igual una lesió d’un cantant que la d’un actor; com tampoc la quantitat d’hores que s’han d’invertir per aconseguir un gest harmònic o saber el nombre de repeticions que es realitzen fins a obtenir la màxima expressió a escena. De la mateixa manera s’ha de conèixer les característiques de l’escenari en el seu conjunt, atès que pot implicar diferents tipus de lesió, i si aquesta es produeix, cal fer un examen exhaustiu de la postura, conèixer l’anamnesi exacta del mecanisme de lesió i adaptar els paràmetres d’amplitud articular, força i flexibilitat per aconseguir un bon tractament.

D’altra banda, Irene Cascos, directora del Centre Arts de Lleida, va posar de manifest la importància que el fisioterapeuta conegui quins són els moviments corporals més habituals en els ballarins, atès que les classes intenses i les dures preparacions són les responsables de moltes lesions. Cascos va fer una demostració d’una classe de dansa, del treball que es fa a la barra i va explicar la tasca que ella desenvolupa en al centre lleidatà.

Irene Fernández és diplomada en Fisioteràpia, treballa a la productora STAGE i és professora col·laboradora de la Fundació Unversitària del Bages, de Manresa. La ballarina i pedagoga Irene Cascos treballa com a directora del Centre Arts de Lleida i és professora registrada de la Royal Academy of Dance de Londres.