Actualitat

Codi de bones pràctiques professionals en l’àmbit de la dansa

02/01/2012

El CoNCA ha publicat el Codi de bones pràctiques professionals en l’àmbit de la dansa, el contingut del qual s’ha elaborat amb l’ajuda de les associacions professionals (APdC i ACPDC).

Aquest codi de bones pràctiques conté un conjunt de recomanacions i compromisos sobre la pràctica de la dansa destinats a afavorir la qualitat artística, preveient els problemes i els conflictes en el comportament dels diferents agents implicats. Una proposta d’aquest tipus dibuixa un marc específic que té en compte les peculiaritats dels professionals per tal de permetre l’establiment de pautes d’actuació generalitzades que permetin assolir la millora de les condicions existents i l’equilibri entre els diferents interessos en joc.

Descarregar el document

ÍNDEX
0. PREÀMBUL
1. CONCEPTES BÀSICS
2. CONCEPTES INTRODUCTORIS
2.1. Llibertat de creació i d’expressió
2.2. Drets d’autor del creador de dansa
2.3. Drets morals del creador de dansa
2.4. Drets patrimonials del creador de dansa
2.5. Reciprocitat i transparència
2.6. Difusió de l’obra del creador de dansa
2.7. Drets econòmics del creador de dansa per l’explotació de la seva obra
2.8. Remuneració econòmica del creador de dansa
3. DRETS I RESPONSABILITATS DEL BALLARÍ
3.1. Drets
3.2. Responsabilitats
4. DRETS I RESPONSABILITATS DEL COREÒGRAF
4.1. Drets
4.2. Responsabilitats
5. DRETS I RESPONSABILITATS DE LA COMPANYIA
5.1. Termes generals
5.2. Termes específics
6. RESPONSABILITATS DEL PROGRAMADOR
6.1. Termes generals
6.2. Termes específics
7. CONTRACTACIÓ LABORAL
7.1. Consideracions prèvies
7.2. Formalització
7.3. Especificitats del col·lectiu d’artistes del règim general de la Seguretat Social per a la dansa
8. CONTRACTACIÓ MERCANTIL
9. PROGRAMA I CRÈDITS
10. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I IMATGE EN ELS ESPECTACLES DE DANSA
10.1. Documentació fotogràfica i videogràfica
10.2. Material promocional
10.3. Música de l’espectacle
10.4. Entitats de gestió
10.5. Copyleft i altres llicències alternatives

Tenim un codi per a cada un dels socis i sòcies, que us estem donant en els diferents actes realitzats i que, si ho preferiu, podeu venir a recollir a l’oficina.