Actualitat

Cerquem coreògrafs/coreògrafes per al ReMouTe 2019!

16/10/2018

Torna el Re-Mou-Te, una iniciativa impulsada per l’APdC per apropar creadors de dansa de diferents generacions, i posar en valor el llegat coreogràfic de Catalunya.

El projecte té com a principal objectiu la transmissió de coneixement entre els artistes de diferents edats i amb diferents punts de vista, que revisaran conjuntament una peça coreogràfica ja creada, per arribar a la creació i presentació d’un nou treball, ja sigui una deconstrucció, una continuació del treball original, etc., amb total llibertat per al creador/a escollit.

En aquesta quarta edició del projecte, l’APdC compta amb la col·laboració del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre, el qual treballarà amb un grup d’estudiants un fragment de la peça original en el marc d’una assignatura de repertori. El projecte seleccionat, en cas que el creador/a no balli o precisi de més ballarins, comptarà amb  un grup de màxim 5 d’aquests estudiants com a intèrprets de la revisió.
Peça original proposada

Després de treballar amb creadors dels anys vuitanta i anteriors, per a aquesta edició s’ha decidit triar l’univers creatiu d’un únic coreògraf i posar-lo a disposició dels participants. Es tracta del coreògraf Andrés Corchero, qui ha proposat treballar al voltant de la peça “… de san vito” (2006), de la cia. Raravis (Andrés Corchero i Rosa Muñoz) (1993 – 2012).
L’enregistrament de l’obra es pot veure al canal Vimeo de l’APdC.

Perfil del coreògraf o coreògrafa

Els interessats i interessades en presentar-se a la convocatòria cal que compleixin els requisits següents:

 1. Disponibilitat per a treballar entre el mesos de gener i abril de 2019. Els creadors concretaran el calendari segons les seves necessitats i disponibilitats.
 2. Ser soci/ sòcia de l’APdC (podeu donar-vos d’alta aquí). 
 3. Els candidats i candidates es poden presentar de forma individual o col·lectiva. En cas de ser un col·lectiu, com a mínim la persona que presenti el projecte ha de ser sòcia.

Descripció de les tasques

El coreògraf/coreògrafa haurà de dur a terme les tasques següents:

 • Revisar l’obra i crear un nou treball coreogràfic tenint molt presents els punts de referència de l’obra seleccionada. Comptarà amb l’acompanyament del coreògraf/a de la peça original. Els creadors o creadores s’hauran de trobar totes les vegades que siguin necessàries (un mínim de 4). També comptarà amb el seguiment d’un membre de la junta de l’APdC que vetllarà pel bon desenvolupament del projecte.
 • Presentar públicament el treball (entre 20 i 30 minuts). Es duran a terme dues presentacions: el 5 d’abril del 2019 a La Caldera Les Corts i el 6 d’abril a l’Institut del Teatre de Barcelona.

Presentació de candidats i candidates

Els candidats i/o candidates han de presentar:   

 1. Currículum professional.
 2. Memòria escrita on s’expliqui el projecte a realitzar i l’objectiu de la nova creació. També s’hauran d’explicar els punts d’ancoratge de la peça d’origen que serviran com a motor d’inici per a la nova creació. (Màxim 5 folis).
 3. Link a treballs anteriors (si n’hi ha).
Procediment de selecció

La Comissió de selecció que escollirà el projecte estarà formada per 3 professionals de diversos àmbits del sector de la dansa, d’Andrés Corchero i presidida per un representant de l’APdC (aquests dos últims sense vot).

La resolució de la convocatòria es farà pública al web www.dansacat.org, a començaments de desembre.
Remuneració 

Totes les despeses que es derivin del projecte (creació, necessitats tècniques específiques, transport, etc.) comptaran amb una remuneració de 2.200€ (base imposable), mitjançant la presentació d’una factura a l’APdC.

Presentació de sol·licituds   

Per correu electrònic a projectes@dansacat.org fins al 18 de novembre de 2018.
El fet de participar a la present convocatòria significa l’acceptació d’aquestes bases. 

Calendari
 • Presentació de propostes: fins al  18 de novembre de 2018.
 • Resolució de la convocatòria (publicació a www.dansacat.org): Començament de desembre.
 • Reunió informativa entre els creadors, l’APdC, l’Institut del Teatre i La Caldera: Durant el mes de desembre.
 • Treball de creació i realització del documental: Entre el 25 de febrer i el 6 d’abril de 2019.
 • Presentació del treball final: Divendres 5 d’abril de 2019 a La Caldera Les Corts (Barcelona); dissabte 6 d’abril de 2019 al Teatre Estudi de l’Institut del Teatre (dintre del cicle CreaDansa).

Consulta les bases completes aquí.