Actualitat

Cerquem coreògrafs/coreògrafes per al projecte Re-mou-te

10/06/2015

CONVOCATÒRIA  

 

Cerquem coreògrafs/coreògrafes per al projecte «Re-mou-te, recuperant el llegat coreogràfic de Catalunya»  

BASES

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE:

Què és Re-mou-te?

Un projecte impulsat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i la Fundació SGAE per apropar creadors de dansa de diferents generacions, i posar en valor el llegat coreogràfic de Catalunya.

El projecte té com a principal objectiu la transmissió de coneixement entre els artistes de diferents edats i amb diferents punts de vista, que revisaran conjuntament peces coreogràfiques ja creades, per arribar a la creació i presentació d’un nou treball, ja sigui una deconstrucció, una continuació del treball original, etc.,  amb total llibertat per als creadors/es que es trobin, tant a nivell d’estils com de format (espectacle, vídeo, taller, intervenció, exposició, instal·lació, etc.).

Companyies amb 30 anys de trajectòria i creadors de fins a 30 anys

Formaran part del projecte algunes de les companyies catalanes que van néixer als anys 80 i que actualment segueixen en actiu: Cia. Gelabert-Azzopardi, Àngels Margarit/ Cia. Mudances, Danat Dansa, Nats Nus i Roseland Musical, i  joves creadors i/o creadores de fins a 30 anys, escollits mitjançant la present convocatòria.

El projecte creatiu anirà acompanyat d’un enregistrament en les diferents fases del procés per tal de documentar-lo i poder disposar d’un material que formarà part de l’arxiu gràfic de la història de la coreografia contemporània catalana.

L’obra es registrarà a la SGAE amb el repartiment de drets d’autor que es pacti entre els diferents autors (creadors i creadores de les peces originals, i autors i autores dels nous treballs).

 

Els joves coreògrafs i coreògrafes interessats en participar en aquest projecte hauran de triar una d’aquestes peces  per a fer el treball de revisió:

 

       Ottepel, Cia. Danat Dansa (1994)

       Glimpse, Cia. Gelabert-Azzopardi (2004)

       Conquassabit, Cia. Gelabert-Azzopardi (2009)

       Suite d’estiu, Cia. Mudances (1993)

       Tèrbola, Cia. Mudances (1998)

       Ful, Cia. Nats Nus (2001)

       Strangers in the night, Cia. Nats Nus (1989)

       Cara, calla, Cia. Roseland Musical (1993)

       Flit Flit, Cia. Roseland Musical (1990)

L’enregistrament de les obres es pot veure:

-Al canal Vimeo de l’APdC

-Al canal YouTube de la SGAE

Si necessiteu material complementari, contacteu-nos: projectes@dansacat.org

 

PERFIL DEL COREÒGRAF O COREÒGRAFA

Els interessats i interessades en presentar-se a la convocatòria cal que compleixin els requisits següents:

 

1. Disponibilitat per a treballar entre el mesos de juliol i desembre de 2015. Els creadors concretaran el calendari segons les seves necessitats i disponibilitats.

2. Haver nascut a partir de l’1 de gener de 1985 (tenir com a màxim 30 anys durant el 2015).

3. Ser soci/ sòcia de l’APdC (podeu donar-vos d’alta: www.dansacat.org/serveis/8/).

Els candidats i candidates es poden presentar de forma individual o col·lectiva. En cas de ser un col·lectiu, com a mínim la persona que presenti el projecte ha de complir els requisits 2 i 3.

 

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES

El coreògraf/coreògrafa haurà de dur a terme les tasques següents:


– Revisar l’obra escollida i crear un nou treball de qualsevol format: espectacle, vídeo, taller, intervenció, exposició, instal·lació, etc.  Comptarà amb l’acompanyament del coreògraf/a de la peça original. Els dos creadors o creadores s’hauran de trobar totes les vegades que siguin necessàries (un mínim de 4).

-Presentar públicament el treball. Aquesta presentació es durarà a terme durant el darrer trimestre de 2015 (dia i lloc a determinar).

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATS I CANDIDATES

Els candidats i/o candidates han de presentar:        
1. Currículum professional.   
2. Memòria escrita on s’expliqui el projecte a realitzar, indicant el creador/obra escollida, el motiu d’aquesta elecció i l’objectiu de la nova creació. (Màxim 5 folis).

 

Presentació de sol·licituds:  

Per correu electrònic  a projectes@dansacat.org  fins al 5 de juliol de 2015.

El fet de participar a la present convocatòria significa l’acceptació d’aquestes bases. 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La Comissió de selecció que escollirà els 2 coreògrafs o coreògrafes  estarà formada per 3 professionals de diversos àmbits del sector de la dansa, i presidida per un representant de l’APdC i de la Fundació SGAE (aquests darrers sense vot).

La resolució de la convocatòria es farà pública als webs www.dansacat.org,  www.sgae.cat  i www.fundacionsgae.org al mes de juliol.

 

REMUNERACIÓ CALENDARI

Les tasques de creació coreogràfica i les despeses que se’n deriven (necessitats tècniques específiques, transport, etc.) comptaran amb una remuneració de 2.200€ (base imposable), mitjançant la presentació d’una factura a l’APdC.

El creador/a podrà treballar amb un màxim de 4 intèrprets de la seva elecció. Aquests ballarins seran contractats i remunerats directament per l’APdC. Cada ballarí rebrà 900€ bruts.

CALENDARI

Presentació de propostes: fins al 5 de juliol de 2015.

Resolució de la convocatòria (publicació als webs www.dansacat.org,  www.sgae.cat  i www.fundacionsgae.org): la segona quinzena de juliol.

Reunió informativa entre els creadors, l’APdC i la Fundació SGAE: la segona quinzena de juliol.

Treball de creació i realització del documental: entre juliol i desembre de 2015.

Presentació del treball: durant el darrer trimestre de 2015 (dia i lloc a determinar).