Actualitat

Cerquem 3 professionals de la dansa per al projecte ‘Ballar ens fa bé’ – Dia Internacional de la Dansa 2016

04/11/2015
ANTECEDENTS

En commemoració del naixement de Jean Georges Noverre (1727-1810), figura clau en la renovació del llenguatge coreogràfic, la UNESCO va convertir el 29 d’abril en el Dia Internacional de la Dansa (DID). Com cada any des del 1989, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) se suma a aquesta celebració amb un seguit d’actes per recollir tota la diversitat de la Dansa, reconèixer l’esforç constant dels seus professionals i acostar aquest art a la ciutadania, a més difon les altres activitats que tenen lloc arreu de Catalunya amb motiu d’aquesta data. 
 

Dia Internacional de la Dansa 2016

Tots ballem a la nostra manera, i la dansa forma part de les nostres vides des que naixem. Ballar ens aporta moltes coses, és un art escènic, integrador, saludable i educatiu. Aquest any volem que els valors que aporta aquesta disciplina en qualsevol àmbit social, més enllà de l’exhibició d’un espectacle, siguin els veritables protagonistes. Volem que la dansa arribi allà on no arriba, a col·lectius que no n’han tingut contacte, per tal de què puguin experimentar en la seva pròpia pell aquests valors.

Per aquest motiu cerquem 3 professionals de la Dansa que vulguin desenvolupar una activitat/projecte, sota el lema “Ballar ens fa bé”, amb l’objectiu d’apropar la dansa, d’una forma lúdica, a un col·lectiu o un grup de persones que no n’estigui familiaritzat.

 

Aquesta activitat, proposada lliurement pel professional, es desenvoluparà de gener a abril i finalitzarà amb una presentació pública el 29 d’abril, Dia Internacional de la Dansa.  


Els municipis i els col·lectius escollits per treballar per al projecte són: 
El Vendrell. Centre d’Educació Especial Garbí.
www.elvendrelleduca.cat/index.php/especial

Lloret de Mar. Aula municipal de teatre d’adults.http://www.lloret.org/catala/teatre/catala/Teatre/teatrelloret_formacio.asp

Guissona. Colla Castellera Margeners. http://margeners.cat/

 

Els professionals que es presentin a aquesta convocatòria hauran de triar el municipi i col·lectiu amb el qual volen desenvolupar l’activitat. Només s’acceptarà una proposta per professional.


PERFIL PROFESSIONAL 

1. Disponibilitat per treballar de gener a abril de 2016. 1 dia al mes (dues hores per sessió).
2. Es valorarà l’experiència professional vinculació amb el territori on es desenvolupi l’acció.
3. Experiència en treballar per a públic heterogenis (edats, estils, diferents vinculacions amb la dansa…).


DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES   
Els professionals de la dansa hauran de dur a terme les següents tasques:
Sota el lema “Ballar ens fa bé” crear i desenvolupar la proposta, amb el col·lectiu que esculli, de gener a abril de 2016.

-Desenvolupar la proposta durant 4 sessions (una al mes), d’una durada aproximada de dues hores la sessió.

-Realitzar, a partir del format de la proposta, la darrera sessió de treball oberta al públic, el 29 d’abril de 2016 a l’espai i hora pactada prèviament.

-Coordinar-se amb el tècnic de Cultura del municipi escollit per tal de definir: el calendari de treball, l’espai on es durà a terme la proposta i cobrir les necessitats que sorgeixin a l’hora de treballar amb el col·lectiu escollit.


PRESENTACIÓ DE CANDIDATS I CANDIDATES    
Els candidats i candidates han de presentar:    
1. El currículum professional.   

2. Carta de motivació.

3. Breu explicació del projecte a realitzar (màxim dos folis), indicant el municipi i col·lectiu escollit.  Caldrà que en la descripció del projecte es contesti de quina manera aproparàs la dansa a persones que no tenen experiència prèvia?     

Com presentar-ho:       
Per e-mail a projectes@dansacat.org fins al 13 de desembre.  

El fet de participar a la present convocatòria significa l’acceptació d’aquestes bases.    

Criteris de selecció:      
Per tal de dur a terme la selecció es tindrà en compte: 

1. Experiència professional       
2. Projecte presentat    
3. Coneixement i vinculació amb el territori on es desenvolupa l’acció 
4. Experiència en treballar amb grups heterogenis (edats, estils, nivells…)        

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ    
Una comissió formada per diferents professionals de la dansa farà la selecció dels projectes guanyadors.
La resolució de la convocatòria es farà pública (a dansacat.org) la setmana del 21 de desembre.

REMUNERACIÓ
Les tasques de desenvolupament del projecte i les despeses que se’n deriven (transport, necessitats tècniques específiques) comptaran amb una remuneració de 800€ (base imposable) mitjançant la presentació d’una factura a l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.


CALENDARI
Presentació de propostes: fins al 13 de desembre.        
Resolució de la convocatòria (publicació a dansacat.org): la setmana del 21 de desembre.             
Una sessió al mes. De gener a abril. Dues hores per sessió.      
Presentació pública de la darrera sessió: 29 d’abril (horari a determinar).