Actualitat

El sector de la dansa a Catalunya comptarà amb una nova plataforma internacional

02/05/2024

Durant els darrers mesos us hem estat informant de la feina que diverses associacions vinculades al món de la dansa estàvem fent amb l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per a donar forma al que havia de ser el nou Mercat Estratègic de la Dansa. Per fi podem anunciar que CataLANDance serà una realitat. Serà la nova plataforma internacional de dansa amb periodicitat biennal que celebrarà la primera edició del 26 al 29 de novembre de 2025 a Terrassa.

Aquest nou Mercat que engeguen el Departament de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa és possible també gràcies a la feina i la insistència que durant anys hem estat fent des d’entitats com el Col·lectiu de Distribuïdores d’Arts Escèniques de Catalunya (CDAEC), la Xarxa de Productores, l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.

CataLANDance

CataLANDance neix amb la ferma intenció de ser un espai de trobada per a programadors i programadores i professionals del sector de la dansa, que podran relacionar-se per promoure les col·laboracions, impulsar-ne la presència a nivell internacional i fomentar així la contractació d’espectacles de dansa.

CataLANDance, que es duu a terme a través de l’ICEC i la seva marca d’internacionalització Catalan Arts, se suma a les accions de foment del mercat de la dansa que enguany ha comptat amb la jornada, també biennal, Especial Dansa, celebrada el 19 de març de 2024 a Tarragona i que ha nascut amb la voluntat de ser un espai de referència per generar oportunitats de programació en territori català i ampliar els lligams entre els diferents agents del sector.

Ambdues iniciatives volen ser complementàries i impulsar el mercat internacional d’una banda i el nacional de l’altra, creant les condicions necessàries per fomentar l’estratègia de mercat del sector. D’aquesta manera es vol garantir que els i les professionals de la dansa a Catalunya puguin tenir cada any una finestra per donar a conèixer els seus projectes, multiplicant a la vegada les oportunitats que també s’ofereixen a la resta de Mercats estratègics del Departament de Cultura, com són Mostra Igualada, FiraTàrrega o Fira Mediterrània.

Terrassa és una de les ciutats catalanes més compromeses amb la promoció cultural i amb una llarga tradició de dansa vinculada tant a l’administració local, com a entitats culturals i associatives, així com una gran oferta d’escoles de dansa de renom al territori. La dansa clàssica, i la contemporània, amb festivals de noves tendències com el TNT, que també acull a professionals d’arreu, i la programació de la Temporada de Dansa de LaFACT, són alguns dels exemples de com la ciutat porta en el seu ADN aquesta expressió artística, que la converteix en una de les ciutats referents de la dansa de Catalunya.

CataLANDance i Especial Dansa són fruit de les converses mantingudes amb els agents articuladors del sector i l’anàlisi i l’observació d’altres esdeveniments de referència. Comptar amb una plataforma per a la internacionalització de la dansa ajudarà a posicionar Catalunya en el circuit internacional de les arts del moviment, i ha de servir per generar sinergies amb d’altres ecosistemes a nivell de l’Estat espanyol, d’Europa i més enllà.