Actualitat

Catalan!Arts creix amb les noves marques Catalan!Dance i Catalan!Circus

14/04/2008

La Marca per a la promoció internacional de les indústries culturals catalanes, Catalan!Artss’ha ampliat amb la creació de dues noves versions: Catalan!Dance que contribuirà a donar visibilitat al sector de la dansa de Catalunya en les seves accions d’internacionalització i Catalan!Circus que distingirà el circ català.

Aquesta novetat es deu a l’ampliació del radi d’actuació de l’Àrea de Promoció Internacional de l’ICIC que col·laborarà estretament amb l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural per a la promoció d’aquests dos sectors a tot el món.

 Catalan! Arts es va crear l’any 2005 com una resposta a les necessitats de promoció de la indústria cultural catalana a fires i mercats internacionals. L’estudi barceloní Claret Serrahima va dissenyar la marca Catalan! Arts i les seves versions: Catalan! Books, Catalan! Music i Catalan! Theatre.

D’altra banda, l’ICIC ha publicat una Guia de fires, festivals i mercats internacionals que es pot sol·licitar per correu electrònic a internacional.icic@gencat.cat.

Les fires ofereixen una esplèndida oportunitat per a què les empreses culturals puguin arribar molt més enllà del seu àmbit d’actuació habitual. Aquesta guia és, en bona mesura, un reflex de part de les activitats de promoció, prospecció i presència a l’exterior que es duen a terme des de l’ICIC. Durant el 2007, l’ICIC ha anat recopilant informació sobre el terreny i ara la presenta amb aquesta eina que ha de ser útil per ajudar a les indústries culturals catalanes en el seu procés internacionalització.

El nucli del llibre està integrat per un ampli catàleg de fires, festivals i mercats, dividit per sectors i, dins de cada epígraf, per ordre cronològic, amb fitxes informatives que inclouen dades bàsiques de cada esdeveniment. Les fitxes es complementen amb la valoració que l’ICIC ha extret de la seva actuació.