Actualitat

Canvis en les bases de la prestació extraordinària de la Generalitat per a subministraments bàsics per a professionals de la cultura

10/08/2020

Durant el mes de juny el Departament de Cultura i el de Treball, Afers Socials i Família va obrir la prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a professionals de la cultura.

Aquesta subvenció consisteix en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica dels professionals de les arts escèniques, les arts visuals, la música i l’audiovisual, i d’altres activitats culturals, que amb motiu de la crisi sanitària han vist afectada de forma molt negativa la seva liquiditat i també el manteniment dels llocs de treball que depenen de l’exercici de la seva activitat.

El 7 d’agost es va publicar una sèrie de modificacions a la mateixa ajuda. Els canvis més destacables són els següents (informació extreta de la web de l’AADPC):

– S’accepten tots els règims de cotització, règim d’artistes i règim general

– Ampliació del termini de sol·licitud fins el 31 d’agost del 2020.
– Han fet una modificació en relació al terme ingressos meritats. Aquest terme i concepte passa a ser ingressos percebuts per les feines fetes durant el període establert entre el 14 de març i el 6 de maig. Aquest canvi implica que només s’han de justificar si heu obtingut ingressos reals en aquest període de temps.
Durant aquest mes d’agost es posaran en contacte per correu electrònic amb tothom que ha de fer esmenes o aportar documentació per procedir amb els tràmits dels expedients.

Es tracta d’un ajut de concurrència no competitiva, és a dir, que s’atorga per ordre d’arribada fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació.

Per a qüestions d’incompatibilitats i altres dubtes us recomanem que us adreceu al servei de consultes, queixes i suggeriments de la Generalitat.