Actualitat

Busquem 2 coreògrafs/es per al “Balla’m un llibre”

16/02/2021

El projecte Balla’m un llibre vol acostar la dansa a la ciutadania en una programació especial i oberta a tot el públic. Parteix de la literatura per apropar el llenguatge coreogràfic a tots els usuaris de les biblioteques participants.

Enguany l’APdC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya tornaran a apostar per la creació de noves peces relacionades amb la literatura i, més concretament, amb l’univers de la periodista i escriptora Montserrat Roig, de qui al juny de 2021 se celebra el 75è aniversari del seu naixement; i entorn a La Divina Comèdia, de Dante Alighieri, de qui al setembre se celebren 700 anys de la seva mort.

Els projectes seleccionats es desenvoluparan al llarg del 2021, amb estrena a Barcelona i cinc actuacions en biblioteques de diferents municipis del territori català. En cas que per mesures i protocols sanitaris amb motiu de la COVID-19, no es puguin dur a terme les actuacions presencialment, es faran en format en línia.

PERFIL DEL COREÒGRAF/A

 1. Es valorarà l’experiència professional com a coreògraf/a.
 2. Experiència en treballar per a públic heterogeni (edats, estils, diferents vinculacions amb la dansa, necessitats especials d’accessibilitat…).
 3. Imprescindible ser soci o sòcia de l’APdC.

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES I REQUERIMENTS

Els coreògrafs o coreògrafes hauran de dur a terme les següents tasques:

 • Crear i desenvolupar la proposta artística i coreogràfica, prenent com a base l’univers literari de Montserrat Roig o l’obra La Divina Comèdia de Dante Alighieri.
 • Només s’acceptarà una proposta per creador.
 • Crear dues versions de la peça: presencial i virtual:
  • Versió presencial:
   • La durada aproximada de la peça de dansa interpretada ha de ser d’entre 15 i 20 minuts.
   • Les propostes han de ser fàcilment adaptables a espais d’exhibició no convencionals (des de sales de lectura fins a espais exteriors de les biblioteques).
   • El mateix dia de l’actuació es realitzarà just després de la representació una trobada amb els creadors/es i el públic assistent amb l’objectiu d’explicar les connexions entre la coreografia i l’obra literària seleccionada.
  • Versió en línia (es durà terme quan la situació sanitària no permeti de realitzar la versió presencial):
   • Inclourà una xerrada on s’explicarà el procés de creació i els aspectes de l’obra escollida que els han inspirat, acompanyat d’imatges, fragments de l’espectacle i altres continguts i materials que puguin ajudar a comprendre les explicacions.
   • No serà imprescindible emetre la peça sencera enregistrada.
   • Durada aproximada de la sessió (via Zoom): 45/60 minuts, en total, incloent la introducció i tancament de la sessió a càrrec de la biblioteca (10 minuts aprox.).
 • Els creadors o creadores seleccionats/des es coordinaran amb el Servei de Biblioteques per conèixer els espais d’actuació i pactar calendari.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Els candidats i candidates han de presentar:

 1. El currículum professional.
 2. Descripció de la proposta (màxim tres pàgines), incloent-hi:
  1. La relació de la proposta coreogràfica i l’obra o obres escollides de Montserrat Roig o La Divina Comèdia de Dante Alighieri.
  2. Explicació dels dos formats d’exhibició (presencial i virtual)
  3. Públic al qual s’adreça
  4. Durada aproximada
  5. Previsió de requeriments tècnics

Com presentar-ho: per e-mail a projectes@dansacat.org fins al 14 de març de 2021.

El fet de participar a la present convocatòria significa l’acceptació d’aquestes bases.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per tal de dur a terme la selecció es tindrà en compte:

 1. Ser soci/a de l’APdC.
 2. Experiència coreogràfica.
 3. Adequació del projecte presentat als requeriments indicats en aquesta convocatòria.
 4. Coneixement i vinculació de la proposta amb l’univers literari de Montserrat Roig o La Divina Comèdia de Dante Alighieri.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció estarà formada per dos membres de junta de l’APdC i dos membres designats pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La resolució es farà pública (a dansacat.org) la setmana del 22 de març.

REMUNERACIÓ

Les tasques de creació coreogràfica i les despeses que se’n derivin (ballarins, transport, necessitats tècniques específiques) comptaran amb una remuneració de 2.500€ (base imposable), que inclou l’estrena de la peça a Barcelona. Les peces es representaran en 5 ocasions més cadascuna amb un pressupost total, que engloba totes les actuacions, de 3.500€ (base imposable).

Caldrà presentar les factures corresponents a la creació i a l’estrena a Barcelona a l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya – APdC, i les de la resta d’actuacions al Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat.

CALENDARI

Presentació de propostes: fins al 14 de març.

Resolució de la convocatòria (publicació a dansacat.org): la setmana del 22 de març.

Estrena de la peça: a Barcelona, durant el 2021.

Gira per 5 biblioteques de Catalunya: durant el 2021.