Actualitat

Beques per a la recerca i la innovació en arts escèniques i altres àmbits

11/07/2023

L’OSIC obre la convocatòria de beques per promoure el treball individual en un projecte de recerca, innovació, investigació i experimentació, que representi una aportació de continguts i una conceptualització dels llenguatges en els àmbits de les arts visuals de l’arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels jocs de taula.

A qui va dirigit:

  • A les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.
  • A les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, tinguin les condicions que exigeixen l’apartat 2.1 i la resta de les bases.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’11 al 24 de juliol de 2023 a les 14.00h.