Actualitat

Neix ‘Oportunitats’, la primera beca de transició professional per a ballarins/nes de l’Estat

17/09/2021

Al juny tancàvem la primera edició dels tallers de transició professional organitzats entre l’APdC i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya. Durant tres sessions vàrem acompanyar 12 artistes de dansa i circ en el seu procés de reorientació laboral, ja fos per motius d’edat, malaltia, lesió, econòmics o d’altres. Després de la bona experiència d’aquestes sessions i amb la intenció de donar continuïtat a un projecte tan necessari dins el sector, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya convoca ara la primera edició d’Oportunitats: Beca de Transició per a Professionals de la Dansa. Una iniciativa pionera a l’Estat que té per objectiu donar suport a la formació d’aquests professionals.

Per què?

La dansa implica un esforç físic, mental i emocional extraordinari des de molt joves i aporta unes aptituds i habilitats útils en molts àmbits. Els ballarins/nes tenen capacitats i talents desconeguts socialment i la seva vida professional és generalment molt curta perquè requereix d’una disponibilitat física que amb els anys minva.

La retirada dels escenaris és un gran repte i un gran canvi a molts nivells. Als ballarins/nes els resulta molt complicat deixar de ballar perquè s’identifiquen amb el que fan, és una vocació, una passió. Parlar de transició és parlar de continuïtat, d’un futur per explorar i aquesta beca neix com un primer pas de recolzament de formació. Són molts els camps estretament vinculats amb la nostra professió i aquesta beca és un dels molts camins que es poden dibuixar en el camp de la transició. 

Presentació

Els candidats i candidates han de ser socis o sòcies de l’APdC i han d’omplir aquest formulari. El termini de presentació acaba el 20 de setembre de 2021 a les 23.59h.

Aquesta beca dona suport a aquelles formacions destinades a assolir noves capacitats en el camí cap a la reorientació laboral. Cal proporcionar la informació següent:

  • Currículum professional.
  • Carta motivació a l’hora de triar la formació (per què, com es durà a terme, perspectives de futur,…).
  • Descripció i currículum de la formació escollida.
  • Matrícula o document equivalent que acrediti que la persona candidata a la beca realitzarà la formació (o certificat acadèmic si és el segon any formatiu).
  • Pressupost de despeses del projecte de transició (matrícula de la formació, llibres, altre material…).

Remuneració

La remuneració total és de 2.000 euros i la comissió pot decidir dividir la quantitat en més d’una beca segons els projectes presentats.

La quantitat es pot atorgar completa o en part, segons les necessitats, contemplant la possibilitat d’atorgar el 80% a l’inici de la formació i el 20% al final de la mateixa.

Requisits

  • La formació s’ha de dur a terme durant el curs 21/22.
  • La persona sol·licitant ha d’haver estat professional de la dansa com a mínim 10 anys.
  • Cal certificar que la persona sol·licitant ha treballat professionalment com a ballarí o ballarina com a mínim un dia d’entre 2018 i setembre de 2021.

Procediment de selecció

Una comissió formada per diferents professionals de la dansa atorgarà la beca i farà l’acompanyament del professional seleccionat per tal de vetllar pel bon aprofitament de l’ajuda, reservant-se el dret de reclamació.

Calendari

  • Presentació de propostes: fins al 20/09/2021.
  • Resolució de la convocatòria: setmana del 4 d’octubre de 2021