Actualitat

Bases de línies de suport a les arts escèniques de l’ICEC

04/03/2015

Avui s’han publicat les bases d’algunes línies de suport a les arts escèniques de l’ICEC. Es preveu que les convocatòries es publiquin en unes setmanes. A continuació podeu veure els enllaços a les bases:

 

  • -RESOLUCIÓ CLT/329/2015, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a produccions de teatre per a un muntatge en concret.   PDF

 

  • -RESOLUCIÓ CLT/330/2015, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona.  PDF

 

  • -RESOLUCIÓ CLT/331/2015, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a activitats de dansa de caràcter professional.   PDF

 

  • -RESOLUCIÓ CLT/332/2015, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a activitats de circ de caràcter professional.   PDF

 

  • -RESOLUCIÓ CLT/336/2015, de 24 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles.  PDF