Actualitat

Informació sobre la modificació d’estatuts

19/05/2023

El proper 1 de juny la Junta Directiva de l’APdC convoca una Assemblea Extraordinària per votar l’aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts de l’APdC. El 25 de febrer de 2023 en Assamblea General es va aprovar una modificació estatutària que per motius de nou reglament i forma ha calgut reformular amb noves modificacions.

Totes les modificacions efectuades versen sobre el següent:

  • Recollir als Estatuts que l’APdC és una associació de caràcter sindical.
  • Ratificar l’àmbit territorial de Catalunya
  • Incorporació de finalitats sindicals
  • Ampliació dels drets dels socis, socis honorífics i membres estudiants a conèixer la situació econòmica de l’associació.
  • Adaptar la condició del membre estudiant a la realitat operativa: incorporar com a deure del membre estudiant l’obligació de comunicar el canvi de soci estudiant a canvi professional i adaptar els drets dels membres estudiants a la realitat actual.
  • Adaptar els canals de comunicació i celebració de les reunions d’Assemblea General i Junta Directiva a la realitat actual (presencial i/o telemàtic).
  • Incorporar la regulació del règim de fusió.
  • Incorporar requisits al destí que es donarà al patrimoni en cas de dissolució

Podeu consultar la proposta de modificacions fent clic aquí. (veureu els estatuts amb les modificacions amb marca de color)

I podeu confirmar la vostra assistència a l’Assemblea Extraordinària omplint aquest formulari.