Actualitat

Arriba Nodes de Gràcia, la festa de la creació contemporània

08/06/2009

La Festa de la creació contemporània, Nodes de Gràcia, es durà a terme del  12 al 14 de juny al barri de Gràcia de Barcelona. Aplegarà un conjunt d’entitats i d’espais amb seu en aquest barri que es caracteritzen per la seva estreta vinculació amb el camp de la creació contemporània des dels àmbits de la creació escènica (tragantDansa, La Caldera, l’Obrador/Sala Beckett), la creació i l’educació contemporànies (Experimentem amb l’art), la música (Gràcia Territori Sonor) o la creació de caràcter híbrid i transdisciplinar (Saladestar).
 
Conscients de l’escassetat d’infrastructures existents que donin suport a formes de creació artística allunyades dels circuits comercials, les entitats i espais que integren nodes de Gràcia es proposen d’una banda, fer ús de la seva experiència, professionalitat i recursos amb la finalitat d’establir un marc de treball conjunt en el que es promogui la creació i la producció de projectes artístics associats a les diverses disciplines en les que aquestes entitats incideixen;  d’altra banda, ser vies de difusió que garanteixin la interacció entre aquests creadors i un espectre de públic potencial que vagi més enllà d’aquells que coneixen i segueixen ja habitualment aquest tipus d’activitats; i promoure eines educatives i didàctiques que potenciïn l’acostament d’aquest públic a propostes habitualment poc visibles. Dins d’aquest públic tenen especial rellevància els sectors de la gent gran i dels nens, tradicionalment exclosos com a consumidors d’aquest camp de la cultura. 

Trobaràs més informació i el programa d’activitats aquí